Indkaldelse til årsmøde i Århus Jægerråd -tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 19.00)

Referat Generalforsamling november 2015

Kursus i vildthåndtering d. 08. okt. 2015

 


Stilling Jagtforening


Kursus i vildt sygdomme og hygiejne afholdes 08. okt. 2015 kl. 18:00 til 22:00

Det aktuelle kursus handler om vildthåndtering.
I en tid, hvor fokus er meget på fødevaresikkerhed, bl.a. med baggrund i en EU-forordning.

Via kurset kvalificerer man sig til at håndtere ”større mængder af vildtkød til vildthåndteringsvirksomheder”, som det hedder i EU-forordningen.
Og det vil sige mere end 500 stykker småvildt eller 15 stykker klovbærende vildt pr. sæson.

For størstedelen af de danske jægere vil det ikke umiddelbart være et krav, men for eksempel for den konsortieformand, som skal stå for salget af vildt, vil det være nødvendigt.
Samt for de jægere, der i stigende antal tager til Tyskland på jagt.
nogle steder i Tyskland for eksempel på bevægelsesjagter kræver af alle deltagere, at de har bestået kurset.
De tyske myndigheder har erklæret over for Danmarks Jægerforbund, at de anerkender vort kursus.

Sted:
Jægerhuset
Teglgraven 1
8660 Skanderborg

Pris:
500 kr. pr. kursist
Inkl. let forplejning

Tilmelding til Dirk Brzezinski tlf. 22895091 efter Kl. 17:00 eller Email.  mettedirk@gmail.com.

Tilmeldingen er endelig når betalingen er registreret på Stilling Jagtforenings konto 1551- 7177208

Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:
Indhold:

Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.

Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.

Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Målgruppe: Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.
Jægere der skal bruge kursus beviset på jagter i Tyskland.

Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk.
Deltagere skal medbringe dansk jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse

Deltagerantal: Maks. 25 personer.

Underviser:
Dyrlæge fra
DTU-Veterinærinstituttet.

Generalforsamling 2015

Kokkeaften – 24 august 2015

Havjagter i 2015/2016

Her får du datoer for de kommende havjagter:

Torsdag d. 1-10-15 afgang Hou havn kl.7.00

Lørdag  d.24-10-15 afgang Hou havn kl. 8.00

Søndag d. 3-1-16 afgang Århus havn kl. 8.00

Søndag d. 17-1-16 afgang Hou havn kl. 8.00

Se mere under Aktiviteter

 

Riffelskydning i Skibby

Riffelskydning på skydebanen i Skibby

Så er der igen mulighed for at træne på 100, 200 og 300 meter banerne i Skibby. Vi holder åbent på udvalgte mandage i april, maj samt august og september.

Det er tilladt at anvende rifler med en max. cal. på 8 mm. På 200 og 300 meter banerne er det kun tilladt at anvende spidsskarp ammunition. På 100 meter banerne må der anvendes anden ammunition.

Anvendelse af mundingsbremse er ikke tilladt.

Såfremt der anvendes anden ammunition end spidsskarp ammunition på 200 og 300 meter- banerne, vil dette medføre bortvisning og krav om erstatning.

Manuel markering på 100 meter banerne og elektronisk markering på 200 og 300 meter banerne.

Skydning på 100 meter, 200 meter og 300 meter

På følgende mandage i 2015 fra kl. 16.30 – 20.00:
13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9.

Priser (2014 priser skulle ikke have ændret sig !?):
20 skud på 100 meter banerne kr. 50,-
Kr. 5,55 pr. skud på 200 og 300 meter banerne ved medlemskab af VBF’S Skyttelaug Hinnerup.
Kr. 8,00 pr. skud på 200 og 300 meter banerne uden medlemskab.

Medlemskab af VBF’S Skyttelaug Hinnerup kr. 480,- årligt og kr. 250,- halvårligt.

 

Skydebanen i Skibby
Højbyhus 1A
8462 Harlev J.

Kontaktperson: Kenneth Egholm (Mobil 51908462)

Nye regler for indberetning af vildtudbytte

Der er kommet nye regler for indberetning af vildtudbytte – det er ny en forudsætning for fornyelse af jagttegnet. Læs mere om de nye regler her

Du kan også gå direkte til indberetning af dit vildtudbytte på MitJagttegn.dk