Nyt fra jagthundeverdenen, april 2018

 alt text
 alt text
Nyt fra hundeverdenen – april 2018

Spændende kurser i Jagtens Hus!

Træningssæsonen er godt i gang rundt om i jagtforeningerne, hvilket vi også har kunne mærke på den enorme interesse, der er for vores instruktøruddannelser og efteruddannelser af jagthundeinstruktører. Vi er i den positive situation, at det har været nødvendigt at oprette et ekstra instruktøruddannelsesforløb vest for Storebælt her i foråret. Der er stadig enkelte pladser tilbage på dette i Strandager Jagtforening på Fyn. Øst for Storebælt afholder vi instruktøruddannelse i Køge-Herfølge Jagtforening i august og september, hvor der stadig er mulighed for at tilmelde sig.

Derudover har vi i år fået 2 meget dygtige og kompetente jagthundeinstruktører til Jagtens Hus Kalø. Janne Vendelbo vil i juni dele sin viden og erfaring med os, som I kan læse meget mere om i nedenstående nyhed. Her er stadig enkelte ledige pladser. Vi har endvidere været så heldige at få Bobby Robertson til Jagtens Hus i august. Der har være så stor tilslutning til dette arrangement, at seminaret var overtegnet på blot få dage. Grundet den store efterspørgsel forsøger vi at få arrangeret endnu et seminar på et senere tidspunkt.

Jeg håber at se rigtig mange af jer rundt om i landet på vore kurser, i jagtforeningerne m.m. og ønsker alle et godt forår og knæk og bræk med træningen!

Henrik V. Hove-Nielsen, Danmarks Jægerforbunds jagthundekonsulent

Resultater, DJ’s Vinderklasse forår 2018

Selvom vinteren i år trak ud, lykkedes det i lighed med sidste år at få afholdt 4 vinderklasseprøver med fine resultater. Læs mere

6. April 2018

Hvalpetræning: Motivation og socialisering

I Danmarks Jægerforbund vil vi i 2018 øge fokus på hvalpemotivation og socialisering. Det er vigtigt at få startet rigtigt, når vi får den lille otte ugers hvalp ind ad døren. Erfaringsudveksling og vidensdeling er ekstra vigtige elementer, når vi taler om hvalpemotivation. Læs mere

1. April 2018

Kom på seminar målrettet hvalpemotivation og unghundetræning

Danmarks Jægerforbund er glade for at kunne invitere til seminar lørdag den 2. juni 2018 med Janne Vendelbo. Seminaret er målrettet hvalpe- og unghundetræning, der netop nu er et led i Danmarks Jægerforbund fokus på dette område. Læs mere

24. March 2018

Ny struktur i efteruddannelsen for jagthundeinstruktører

I de seneste 3 år har der været stigende interesse for efteruddannelsen som jagthundeinstruktør i DJ. Som en del af det nye uddannelseskoncept bliver efteruddannelseskurserne i år modulopbygget. Læs mere

2. March 2018

alt textDJ’s hundeunivers

Læs mere her

alt textTips til din træning

Se vore hundevideoer

Nyt fra Danmarks Jægerforbund, uge 16, 2018

alt text
Jægerforbundets hjemmeside

Velkommen til Danmarks Jægerforbunds Nyhedsbrev

Sikke en uge, vi er på vej ud af, der i den grad har stået i ulvens tegn. I dette nyhedsbrev kan du naturligvis læse om Danmarks Jægerforbunds holdning til den kedelige sag fra først på ugen.

Og så finder du godt læsestof om nyjægerne, markvildtet, jagtsti, vildsvin og mårhund.

Husk at vi afholder Sommercamps over hele landet for de 8 – 12-årige. Sommercamps er tre fantastisk natur og jagt-dage i deres sommerferie. Læs mere her.

Rigtig god fornøjelse med nyhedsbrevet – og god weekend. Nyd solen inden den forsvinder.

To bliver til tusinder

Den smukt beliggende Jensgård var i midten af april rammen om en meget veltilrettelagt og velgennemført inspirationsdag om mårhunde. Læs mere20. April 2018


Video: De svømmende vildsvin

En flok vildsvin, der svømmer over den tyske fjord Slien tæt ved dens munding, er blevet fanget på en fascinerende film. Se filmen her. Læs mere19. April 2018


Tilmeldingen til Forbundsmesterskab i Jagtsti er åben

Læs mere18. April 2018


Forstyrrelse af fugle på et balancebræt

Agerhønens æglægning starter i slutningen af april. Hønen skal hen over de næste 3-4 uger lægge en mængde æg der, på en årstid med kaloriefattig føde, samlet vejer lige så meget som fuglen selv! Læs mere18. April 2018


Mand sigtet for at skyde ulv

En 66-årig mand blev mandag eftermiddag anholdt og sigtet for at skyde en ulv på en mark øst for Ulfborg. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse på sin hjemmeside kl. 09.41. Danmarks Jægerforbund tager kraftigt afstand til den ulovlige og forkastelige handling. Læs mere17. April 2018


I medgang og modgang

Nyjæger: Mange jagttegnsaspiranter oplever både medgang og modgang, når de ihærdigt arbejder for at få jagttegnet og diverse skydeprøver i hus. Her får du råd til, hvordan du på bedst mulig vis kan tackle de næsten uundgåelige bump på vejen. Læs mere15. April 2018


Jagt, natur og fiskeri i ferien

Natur, jagt og fiskeri i ferien
Læs nyjægermagasinet

Del det med en nyjæger
alt text

Indsigt, indflydelse og interessefællesskab
Kursus udsætning af vildt

Kom på kursus
medlemsrabatter

gruppeforsikring for medlemmer af Danmarks Jægerforbund

Nyt om markvildt april 2018

 alt text
 alt text
Nyt om markvildt april 2018

Kære læsere

Endelig ladet det til, at foråret er kommet for at blive!

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om markvildtlavenes temadag om mårhund, den sidste del af vores serie om vildtplanter samt om hvordan de nye biotopplanregler kan være med til at gavne vildtet i landbrugslandet.

God læselyst!

 

 

Mårhund – hvad gør vi?

På en dejlig lørdag i marts mødte 28 ildsjæle fra de jyske markvildtlav op ved Jagtens Hus, til temadag om bekæmpelse af mårhund. Læs mere

16. April 2018

Kend dine vildtplanter del 5 af 5

Hvilke buske tåler skygge og hvilke har brug for lys? Det og meget mere, kan du læse om her, hvor nogle af de mest populære vildtplanter gennemgås. Læs mere

16. April 2018

Forstyrrelse af fugle på et balancebræt

Agerhønens æglægning starter i slutningen af april. Hønen skal hen over de næste 3-4 uger lægge en mængde æg der, på en årstid med kaloriefattig føde, samlet vejer lige så meget som fuglen selv! Læs mere

16. April 2018

Biotopplantiltag: Levesteder i landbrugslandet

I januarudgaven af Jæger kunne du læse en introduktion til de nye biotopplansregler. I denne artikel vil vi følge op på det nye krav om valg af fire fokusarter eller -artsgrupper, som biotopplanen målrettes. Læs mere

4. April 2018

Udskudt frist for anmeldelse af biotopplaner

På grund af systemændringer er anmeldelsesfristen for biotopplaner udskudt til 1. juni 2018. biotopplansystemet vil seneste være tilgængeligt fra 1. maj 2018. Læs mere

23. March 2018

alt textVil du vide mere om markvildtprojektet?

Kontakt os her

JægerNyt nr. 16, 2018

alt text
Danmarks Jægerforbund

JægerNyt nr. 16, 2018
DJ’s medlemssituation – en status
Af: Leif Bach, formand for medlemsudvalget

I Medlemsudvalget er medlemssituationen et af vores vigtigste fokusområder. Medlemstallene følges tæt, og som det fremgår af min HB-klumme i Jæger i april, er medlemstallet og antallet af ordinære medlemmer i årets første måneder gået frem sammenlignet med samme periode sidst år. 872 nye ordinære medlemmer alene i januar er ovenud tilfredsstillende – og den positive udvikling fortsætter, som følge af de mange initiativer, vi har igangsat:

Analyser er grundlaget for aktiviteter
For at gøre os klogere på, hvilke ønsker og behov, der er i organisationen generelt, gennemfører vi løbende analyser blandt medlemmerne. I denne sammenhæng vil jeg fremhæve to: Medlemsundersøgelsen 2017 blev gennemført i september 2017 og Frafaldsundersøgelsen, blev gennemført i februar 2018, hvor vi spurgte ind, hvorfor medlemmer melder sig ud. Sidstnævnte analyse viser tydeligt, at medlemmer forlader DJ, fordi de enten holder med at gå på jagt, eller sekundært fordi de synes, at kontingentet er for højt.

De mange historier, der rumsterer i jægerkredse om, at enkeltstående politiske beslutninger betyder medlemsflugt, kan vi klar tilbagevise.

Kursisttiltag
Nyt nyjægertillæg
Det nye nyjægertillæg er netop udkommet med Jæger, april 2018. Nyjægertillægget vil i den kommende tid blive rundsendt med kursistmapperne til alle kursister.

I er også velkomne til at bestille nyjægertillægget og bruge det ved arrangementer mv.

Bagsiden af nyjægertillægget indeholder en konkurrence, hvor alle, der melder sig ind via SMS i årets løb, deltager i lodtrækningen om et sæt jagttøj fra Seeland.

Kursistmapper
Kursistmapperne bestilles af jagttegnsunderviserne og udleveres til kursister. Alle kursister tilbydes 12 måneders gratis medlemskab, så jo hurtigere, de melder sig ind, jo mere fornøjelse får de af deres medlemskab.

Herfra skal lyde endnu en opfordring til, at I også i år bestiller kursistmapper, så de er tilgængelige ved de frivillige jagtprøver. Send jeres bestillinger til post@jaegerne.dk. Husk at angive, hvor mange I gerne vil have, og hvor de skal leveres.

Generelle medlemsrekrutteringstiltag
Postkort
Vi har udviklet et postkort, vores medlemmer kan give til jagtkammerater, der endnu ikke er medlemmer. Tilbuddet til nye medlemmer er 3 måneders gratis medlemskab. Postkortet vil blive distribueret via udvalgte leverandører og samarbejdspartnere, via DJ’s webshop – og er naturligvis også tilgængelig på lageret.

Kampagnen kører endvidere i en online variant på Facebook med stor succes. I løbet af den første uge kampagnen har kørt, har vi kunne byde velkommen til over 30 nye medlemmer.

Brochure og plakater
Kampagnen Indflydelse, indsigt og interessefællesskab er stadig aktuel, og der er netop genoptrykt materialer – klar til brug.

Postkort til juniorjægere
Vi har lavet et postkort, som de frivillige i BlivNaturligvis har med ud, når de gennemfører forløb på skoler mv. Dette markedsfører vores juniorjæger-tilbud.

Generelt om brochurer mv.
Generelt er lageret opdateret med en lang række brochurer, der kan være gode at have med ved lokale arrangementer. Listen med brochurer udvikles løbende, og den seneste er en fin brochure om strand- og havjagt.

Online aktiviteter
Indmeldelse via SMS
I det seneste år har vi haft stor succes med indmeldelse via SMS. Muligheden bliver blandt andet brugt på førnævnte postkort og i konkurrencer f.eks. i nyjægertillægget.

Når et potentielt medlem sender en SMS om, at de gerne vil meldes ind, så kontakter Administrationen dem telefonisk og afklarer, hvilken lokal jagtforening, de ønsker at blive medlem af og fortæller om alle fordelene ved at være medlem.

App
Inden sommerferien lancerer vi en Jæger-app, hvor det i første fase er muligt at læse Jæger. Som ikke-medlem kan man læse et uddrag af Jæger, eller melde sig ind og få adgang til hele magasinet.
Medlemmer kan logge ind med medlemsnummer og postnummer og læse Jæger.

På sigt vil appen blive udviklet med en lang række andre lækre ting til vores medlemmer.

Medlemstilbud
Husk at fortælle både nuværende og potentielle medlemmer om vores medlemstilbud. Pt. har vi følgende virksomheder på listen:

• Audiovox
• Stenaline
• Tryg
• Memira
• DLF
• WeHunt

Hvad gør I?
Medlemsrekruttering er en fælles opgave og skal ikke kun løftes i Medlemsudvalget. Derfor skal der herfra lyde en opfordring til, at I i alle sammenhænge, der overhovedet giver mening, rækker en hånd frem til nye potentielle medlemmer – og tag godt imod de nye, der vælger at melde sig ind hos jer.

Bestil materiale
Alle materialer og brochurer, jeg har omtalt er tilgængelige på lageret. I kan bestille dem ved at sende en mail tilpost@jaegerne.dk.

 

Om JægerNyt
JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillig

Ny lederuddannelse til frivillige
Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser

JægerNyt nr. 15, 2018

alt text
Danmarks Jægerforbund

JægerNyt nr. 14, 2018
Kære Alle,
Af Claus Lind Christensen, formand

Sidste uges kredsmøde på Bornholm blev det sidste i rækken af otte rigtig gode møder. Kredsmøderne giver altid grundlag for gode debatter og konkrete emner på “arbejdsblokken”. Uanset om der kommer et konkret spørgsmål, om der falder en bemærkning, som giver en ide, der skal arbejdes med eller en konkret problemstilling, der skal løses.

Kredsmøderne er også en af grundstenene i vores demokrati, hvor der dels gennemføres valg, og hvor der bliver behandlet forslag.

Valgår
Valgene omhandlede i år valg af kredsformænd og valg af hovedbestyrelsesmedlemmer – samt deres suppleanter. Jeg vil derfor gerne ønske tillykke med valget til følgende:

Kreds 1 – Leif Bach, som blev genvalgt som hovedbestyrelsen, og Tage Espersen, som blev genvalgt som HB-suppleant.
Kreds 2 – Jesper Truelsen blev valgt til ny kredsformand og til posten som HB-suppleant.
Kreds 3 – Torben S. Jensen blev valgt som medlem af hovedbestyrelsen, Thomas Bauer blev genvalgt som HB-suppleant og Reidar Lænø som kredsformand.
Kreds 4 – Poul Bundgård blev valgt som kredsformand.
Kreds 5 – Georg G. Jensen blev genvalgt til hovedbestyrelsen, og Michael Søgaard blev genvalgt som HB-suppleant.
Kreds 6 – Torben Møller-Nielsen blev valgt som ny kredsformand og som HB-suppleant.
Kreds 7 – Marie-Louise Achton-Lyng blev genvalgt til hovedbestyrelsen, og Christian Bærentsen blev valgt som HB-suppleant
Kreds 8 – Steen Friis blev genvalgt som kredsformand.

Tillykke til jer alle med valget.

Valgene betød at hovedbestyrelsesmedlem Jens Bjørn Andersen, kreds 3, forlader hovedbestyrelsen, samt at Knud Pedersen, kreds 2, Jens Hangaard, kreds 4, og Sven-Erik Johannesen, kreds 6, stopper som kredsformænd.

Herfra skal der lyde en stor tak for indsatsen til dem, der fratræder deres poster.

Aktiviteter
Et gennemgående tema på alle kredsmøder er de mange aktiviteter, der bliver gennemført over hele landet til gavn for vores medlemmer. Igen i år kunne jeg konstatere, at der bliver gjort en stor uselvisk indsats af de mange frivillige i kredsbestyrelserne og fra koordinatorernes side.

Dette giver sammen med alle de aktiviteter, der foregår i de enkelte foreninger, nogle helt fantastiske tilbud til vores medlemmer. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at gentage min tak for den store indsats, der ydes hele vejen rundt i organisationen til gavn for vores medlemmer.

Forslag
På fem af kredsmøderne blev der fremført konkrete forslag, enten af en jagtforening, et jægerråd eller af kredsbestyrelsen. Alle steder gav de fremsatte forslag en god debat. Det er helt efter bogen, og debatten er sund for vores organisation. Ud af de forslag, der blev behandlet, blev der vedtaget forslag, som nu skal behandles på repræsentantskabet, og henstillinger, der skal drøftes videre i hovedbestyrelsen.

Det er en grundlæggende del af vores demokrati, at enkelte medlemmer, jagtforeninger, jægerråd og kredse kan rejses forslag på kredsmøderne. Jeg hører til tider nogle, der fremhæver, at det er svært at få et forslag til drøftelse. Det er ikke rigtigt, men jeg erkender, at det er vigtigt at blive ved med at fortælle, hvordan beslutningsvejene fungerer.

Uanset om man er medlem, jagtforening, jægerråd eller kredsbestyrelse, kan man få formelle forslag drøftet og besluttet ved enten at rejse forslaget på kredsmøderne eller ved at tage direkte kontakt til hovedbestyrelsen. Herfra skal der lyde en klar opfordring til at tage dialogen – året rundt. Både jeg og de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer er klar til en snak. Vi er kun en mail eller et telefonopkald væk.

Strukturdebatten fortsætter
Strukturopgaven, som jeg kom omkring i min præsentation på møderne, er en opgave, der har stor betydning for Danmarks Jægerforbund. Vi skal arbejde for, at sammenholdet i organisationen styrkes på alle niveauer. Jeg vil gerne opfordre alle til at engagere sig i strukturdebatten, som vil blive intensiveret hen over den kommende tid.

Politisk katalog
Et andet element, jeg kom omkring, var det politiske katalog, som beskriver de opgaver, vi styrer vores politiske indsatser efter. Kataloget er delvis på hjemmesiden for nuværende, og på sigt vil det blive udbygget, så der bliver mere gennemsigtighed i de opgaver, vi konkret arbejder for i Danmarks Jægerforbund. Jeg håber, at det bliver et yderligere redskab for jer, hvis I bliver mødt med spørgsmål fra medlemmerne om, hvad der arbejdes med. På den måde kan vi sammen skabe endnu mere klarhed om vores indsatsområder.

Store forandringer, herunder Persondataforordningen
Michael Stevns gennemgik på møderne nogle af de store forandringer, der de seneste fem år er sket i Jægerforbundets organisation med systemer, medier, placering og så videre. Han takkede for den tålmodighed og forståelse, man har udvist rundt om i jagtforeningerne, når tingene ”drillede” lidt.

Heldigvis er vi igennem den store bølge og står stærkere end nogensinde før på disse områder. Men behovet for forandringer stopper ikke, og just i disse dage ruller vi vores store hjælpeindsats ud til jagtforeningerne, så vi kan komme til at efterleve EU’s kommende Persondataforordning. Det er desværre en masse bureaukrati, vi er påduttet, men i bund og grund er det også i vores egen interesse, at der passes på vores personlige oplysninger.

Økonomi
Der blev også givet en status på Jægerforbundets samlede økonomi – herunder et tilbageblik på resultaterne og balancen med aktiver og passiver de seneste fem år. De viste, at der har været en meget tilfredsstillende udvikling, og at vi står med en meget stærk økonomi.

Endelig blev boligomkostningerne for Jagtens Hus i 2017 (det første hele år i Jagtens Hus) sammenlignet med ditto for de seneste år, hvor organisationen boede i Rødovre og Kalø. Dette viste, at de samlede boligomkostninger var faldet med ca. 1 mio. kr., samt at den lovede besparelse på driften var opnået. Alt i alt et dejligt punktum at få sat for dette projekt.

—–

Vildsvin
Vildsvin, afrikansk svinepest og et hegn ved den dansk-tyske grænse har fyldt debatten den senere tid. Både trykte, online og sociale medier har sendt mange signaler om disse emner. For at skabe et overblik over de vigtigste spørgsmål, så er her en opsummering af sagen:

I december 2017 meldte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ud, at vildsvin i Danmark skal bekæmpes pga. svinesygdommen afrikansk svinepest, der på det nærmeste er ude af kontrol i Østeuropa. Regeringen ville derfor iværksætte tiltag for at forhindre, at smitten kommer til Danmark, hvor den vil have markant indflydelse på landbrugets økonomi.

Dette var vi ikke informeret om i Danmarks Jægerforbund, så vi tog os tid til at indsamle viden. På baggrund af dette traf hovedbestyrelsen beslutningen om, at Danmarks Jægerforbund vil støtte op om regeringens beslutning, en beslutning der i øvrigt har bred opbakning i folketinget.

Her skal det understreges, at hovedbestyrelsens beslutningen er en beslutning, der ikke er gældende for altid. Danmarks Jægerforbund har grundlæggende den holdning, at vi ønsker en bestand af vildsvin i Danmark, men vi ser situationen med afrikansk svinepest som så alvorlig for nuværende, at der pt. ikke bør være en bestand af vildsvin i Danmark.

Den 22. marts 2018 annoncerede miljø- og fødevareministeren, at regeringen ønsker at etablere et hegn langs grænsen til Tyskland for at forhindre vildsvin i at komme ind i Danmark. At rejse hegn i den danske natur er altid et kontroversielt emne, og derfor tog vi i hovedbestyrelsen naturligvis også en grundig drøftelse af dette emne.

Konkret så er der tale om et hegn med en højde på 1,5 meter uden strøm. Den faglige vurdering er, at hegnet ikke vil have afgørende betydning for vildtbestandene, da bl.a. hjortevildtet vil kunne passere hegnet, samt at der vil væres steder, hvor andre dyr vil kunne passere. Dermed vil det heller ikke være et hegn, som vil kunne holde vildsvin 100% ude. Hegnet er grundlæggende en symbolsk handling, der skal sende et kraftigt signal til udlandet om, at Danmark tager situationen ganske alvorligt.

Hovedbestyrelsens holdning til dette er, at det blev taget til efterretning.

På baggrund af den beslutning har der været en del debat om, at det ikke er vildsvin, der bringer afrikansk svinepest til landet, hvorfor der ikke er nogen grund til at skyde vildsvin eller at sætte hegn op. Det er helt korrekt, at det forventeligt ikke vil være vildsvin, der bringer et evt. udbrud til landet. Det vil formodentligt ske via mennesker, men det vil kunne opfanges af vildsvin og smitte en vild bestand af vildsvin i Danmark. Derfor vil det kunne fastholde smitten i den danske natur, hvilket ikke er ønskelig på nogen måde – hverken i forhold til landets økonomi eller vildsvinene.

Det, der nu sker, er, at der er en tæt dialog med ministeriet og Naturstyrelsen, hvor en af opgaverne er at sikre, at når der er taget en beslutning om at opføre hegnet, så skal det udformes på en sådan måde, at indflydelsen på vildtet bliver så minimal som muligt. I dette arbejde er kreds 4 og de tre sydlige Jægerråd naturligvis involveret, og de vil have en væsentlig rolle fremadrettet.

Claus Lind Christensen
Formand

Om JægerNyt
JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillig

Ny lederuddannelse til frivillige
Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser

Nyt fra Danmarks Jægerforbund, uge 14, 2018

 alt text
 Jægerforbundets hjemmeside
Velkommen til Danmarks Jægerforbunds Nyhedsbrev

Vi håber, at I har fået rystet påsken godt af jer. Nyhedsbrevet er i hvert fald vågnet op til dåd efter påskeferien. I denne uge er det blandet andet med en invitation til en spændende (og gratis) debataften om EU’s indflydelse på jagten i Danmark. Du kan også læse om da justitsminsiteren svarede på spørgsmål fra jægerne på jagt & outdoor-messen, sammen med nyheden om at en anden minister, miljø- og fødevareministeren,  har afsat penge til tandsnitanalyse af nedlagt kronvildt.

Og nu vi har dig, får du også lige et lille nota bene: Der bliver pga. strejke ikke leveret post i Østdanmark, og det går desværre også ud over de sidste medlemmer, der endnu ikke har modtaget Jæger 4/2018, der må væbne sig med lidt mere tålmodighed.

Ellers god fornøjelse med nyhedsbrevet og rigtig god weekend!

EU’s indflydelse på dansk jagt

Ved du, hvorfor vi ikke bare kan få jagttid på ulve i Danmark eller på bramgæs, der optræder i titusindvis? Hvordan kan Danmark få mere indflydelse på naturdirektiverne og EU’s landbrugspolitik? Bliv klogere, når et skarpt panel den 12. april debatterer EU’s indflydelse på jagten i Danmark. Læs mere

6. April 2018

Kredsmøde i kreds 8: Sæl, mink og debat på solskinsøen

Anden gang var lykkens gang for kredsmødet på Bornholm, der blev afholdt den 4. april 2018 i Nyvest Centeret, efter mødet tidligere var blevet aflyst pga. vintervejret. Snakken gik om sælregulering, mink og meget andet. Læs mere

6. April 2018

Ny formand for de nordiske jægere.

Danmarks Jægerforbund har haft formandskabet i Nordisk Jægersamvirke i de sidste tre år. Derfor er stafetten nu blevet givet videre til Sverige. Læs mere

5. April 2018

Ulven kommer… på Det Grønne Museum

Debatten om ulve raser. Nogle vil skyde den, mens andre vil beskytte den. Onsdag den 11. april tager Det Grønne Museum temperaturen på debatten, når der er ulveforedrag med en række eksperter. Læs mere

5. April 2018

Ministeren inviterede til møde om vildsvinehegn

På gårsdagens informationsmøde om det kommende vildsvinehegn, som miljø- og fødevareministeren havde inviteret til, stod det hurtigt klart, at landbruget var for hegnet, mens jægerne var imod, om end modstanden fra jægerne synes beskeden. Læs mere

4. April 2018

Læs i Jæger april 2018

Det er vist på tide at få rystet de sidste gule påskefjer af sig og komme i gang med april. Aprils jæger er ude og sammen med det årets nyjægertillæg. Læs mere

4. April 2018

Biotopplantiltag: Levesteder i landbrugslandet

I januarudgaven af Jæger kunne du læse en introduktion til de nye biotopplansregler. I denne artikel vil vi følge op på det nye krav om valg af fire fokusarter eller -artsgrupper, som biotopplanen målrettes. Læs mere

4. April 2018

Justitsministeren svarede på spørgsmål fra jægerne

Justitsminister Søren Pape Poulsen lyttede eftertænksomt, da Claus Lind Christensen bl.a. opfordrede til at fjerne kravet om, at lyddæmpere kræver våbentilladelse. Og så svarede han på spørgsmål fra både de fremmødte og brugerne på DJ’s hjemmeside. Læs mere

3. April 2018

Remington konkurs

USAs ældste våbenfirma har indgivet konkursbegæring. I den anledning tager Niels Jørgen Henriksen et kig på firmaets lange historie. Læs mere

3. April 2018

Hvalpetræning: Motivation og socialisering

I Danmarks Jægerforbund vil vi i 2018 øge fokus på hvalpemotivation og socialisering. Det er vigtigt at få startet rigtigt, når vi får den lille otte ugers hvalp ind ad døren. Erfaringsudveksling og vidensdeling er ekstra vigtige elementer, når vi taler om hvalpemotivation. Læs mere

1. April 2018

Under overfladen – jagten på fladfisken

Kom med på en fantastisk jagt under havets overflade. Og få en masse tips til, hvordan du selv kommer igang med undervandsjagt. Læs mere

30. March 2018

Minister sætter penge af til tandsnit

Aldersanalyse af nedlagt kronvildt er et vigtigt element i forvaltningen af kronvildtet i Danmark. Derfor har Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sat penge af til tandsnitsanalyse af nedlagt kronvildt. Læs mere

28. March 2018

Med frihed følger ansvar

Esben Lunde Larsen har i sin tid som regeringens miljø- og fødevareminister vist, at han er en minister, som er jagten og jægerne venligt stemt. Jægerne har på flere områder fået flere muligheder, men der følger forpligtelser med, og jægerne skal aktivt bidrage med at indsamle viden om vildtet, siger ministeren til Jæger. Læs mere

28. March 2018

Levering af Jæger i april

På grund af påsken er leveringstiden på Jæger potentielt lidt længere end normalt. Distributøren har til den 6. april til at udbringe bladet. Læs mere

22. March 2018

EU's indflydelse pÃ¥ jagtens i DanmarkKom til spændende debataften

EU’s indflydelse på jagten

alt textIndsigt, indflydelse og interessefællesskab

Bliv medlem

Kursus udsætning af vildtKom på kursus

Udsætning af vildt

medlemsrabattergruppeforsikring for medlemmer af Danmarks Jægerforbund

Nyt fra Danmarks Jægerforbund, uge 12, 2018

 alt text
 Jægerforbundets hjemmeside
Velkommen til Danmarks Jægerforbunds Nyhedsbrev

Påsken er lige om hjørnet, og det skal blive godt at smide stængerne velfortjent op på stuebordet. Og når du gør det, kan du benytte lejligheden til at skimme ugens nyheder her.

Ministeren har haft travlt ved vildsvineudmeldinger, og i en helt anden boldgade er der nu åben for tilmeldinger til to populære begivenheder: Den frivillige jagtprøve og årets sommercamps, som nu afholdes i alle landets kredse.

Og så er der selvfølgeligt en masse andet, som du kan læse om. God fornøjelse med denne uges nyhedsbrev. Og ha’ en dejligt påske, når den melder sig.

Møde: Hjortefredning med effekt

På Hjortevildtgruppe Sønderjyllands årsmøde kunne de 150 deltagende jægere glæde sig over, at forvaltningen af hjortevildtet i landsdelen er i en rigtigt god gænge. Læs mere

23. March 2018

Jægerforbundets holdning til vildsvinehegn langs grænsen

På et møde den 22. marts 2018 drøftede Jægerforbundets hovedbestyrelse den pressemeddelelse, som Miljø- og Fødevareministeriet har udsendte samme dag. Af pressemeddelelsen fremgår det, at regeringen vil opsætte et 1,5 meter højt og 70 km langt vildtsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Læs mere

23. March 2018

Levering af Jæger i april

På grund af påsken er leveringstiden på Jæger potentielt lidt længere end normalt. Distributøren har til den 6. april til at udbringe bladet. Læs mere

22. March 2018

Nyt fra vildtforvaltningsrådet: Martsmødet 2018

I lyset af de mange spændende punkter på Vildtforvaltningsrådets møder det sidste års tid, var martsmødet 2018 mere roligt. Kedeligt bliver det dog aldrig, og på programmet var blandt andet evaluering af jagttidsprocessen og bekæmpelse af mårhund. Læs mere

22. March 2018

Regeringen vil opsætte vildsvinehegn langs grænsen

Miljø- og Fødevareministeriet har i en pressemeddelelse her til morgen annonceret, at den vil opsætte et 1,5 meter højt og 70 km langt vildtsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Danmarks Jægerforbund har ikke været inddraget i beslutningen og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke melde ud, om forbundet finder beslutningen fornuftig eller ej. Vi skal i bestyrelsen have tid til at drøfte det her, siger jægerformand Claus Lind Christensen. Læs mere

22. March 2018

Få styr på nerverne med den frivillige jagtprøve

Det er snart sæsonen, hvor vi igen skal sende en række kommende jægere til jagtprøven. Vil du øge din chance for at bestå, kan du teste nerver og evner ved den frivillige jagtprøve. Læs mere

21. March 2018

Vildsvin må nu skydes døgnet rundt

Fremover udstedes der en generel tilladelse til at skyde vildsvin om natten. Det sker som led i at forhindre, at afrikansk svinepest spreder sig til Danmark. Læs mere

21. March 2018

Så er det nu: Tilmelding til sommercamps 2018

Der er nu åben for tilmelding til sommercamps 2018 – i år er der en camp i alle otte kredse, så der er rig mulighed for jagt- og naturoplevelser for de 8 – 12-årige i deres sommerferie. Læs mere

21. March 2018

Vingeundersøgelsen 2017/18 afsluttet

Vingeundersøgelsen er nu afsluttet for sæsonen 2017/18. Se resultatet og hvem, der har vundet årets jagtrejse her.Læs mere

20. March 2018

Kredsmøde i kreds 2: Rock around the clock – Nye toner i det vestjyske

Tiden blev et vigtigt omdrejningspunkt, da kreds 2 den 17. marts afholdt kredsmøde på Dejbjerglund Efterskole. Dels var der tale om et heldagsarrangement, som overskred den berammede tid og, dels indgik tidsperspektivet i flere af talernes indlæg. Læs mere

19. March 2018

Udskudt frist for anmeldelse af biotopplaner

På grund af systemændringer er anmeldelsesfristen for biotopplaner udskudt til 1. juni 2018. biotopplansystemet vil seneste være tilgængeligt fra 1. maj 2018. Læs mere

23. March 2018

EU's indflydelse pÃ¥ jagtens i DanmarkKom til spændende debataften

EU’s indflydelse på jagten

alt textIndsigt, indflydelse og interessefællesskab

Bliv medlem

Kursus udsætning af vildtKom på kursus

Udsætning af vildt

medlemsrabattergruppeforsikring for medlemmer af Danmarks Jægerforbund

JægerNyt nr. 13, 2018

alt text
Danmarks Jægerforbund

JægerNyt nr. 13, 2018

Indbydelse

Få indsigt i EU’s indflydelse på jagten i Danmark
​Af: Morten Sinding-Jensen

Hvorfor kan der ikke fastsættes jagttid på bramgås og ulv? Hvordan kan vi få mere indflydelse på naturdirektiverne og EU’s landbrugspolitik? Få svar på disse spørgsmål og mange flere, når et skarpt panel i Jagtens Hus den 12. april debatterer og gør os klogere på EU’s indflydelse på jagten i Danmark.

For de danske jægere kan den bureaukratiske vej til EU ofte synes både lang, stenet og ufremkommelig. Vi oplever fra tid til anden langsommelige og bureaukratiske processer, som, vi mener, spænder ben for simple konkrete politiske tiltag, der kan gavne naturen og vildtforvaltningen i Danmark. Ja, somme tider opfatter vi det nærmest som en juridisk benlås!

I dagligdagen slynger vi om os med begreber som fuglebeskyttelsesdirektiv, habitatdirektiv, landbrugspolitik, kommissionsforslag og CAP-reform, men hvad dækker disse begreber i virkeligheden over, og endnu vigtigere; hvordan kan vi fra dansk side få indflydelse på dem?

På den baggrund har Danmarks Jægerforbund taget initiativ til en EU-debataften for at tilvejebringe de danske jægere mere transparens og dermed viden om, hvordan EU-politik bliver til, når så mange forskellige lande skal blive enige om en fælles kurs.

Stærkt panel
Til at oplyse om og debattere dette spændende emne har vi inviteret medlem af EU-Parlamentet Bendt Bendtsen, formand for Europaudvalget Erik Christensen (S), cheflobbyist for Nordisk Jægersamvirke Johan Svalby, Susanne Mikkelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet og naturligvis vores egen formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.

Helt konkret skal vi høre, hvordan habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet samt EU’s landbrugspolitik på den ene side påvirker dansk jagt, og hvordan vi jægere på den anden side kan påvirke direktiverne og landbrugspolitikken i den retning, som vi ønsker det.

Tag del i debatten
Hører du til de jægere, der mener, at bureaukratiske EU-processer spænder ben for naturen og vildtforvaltningen i Danmark og har du lyst til at få mere viden om, hvordan EU-politik rent faktisk bliver til, så mød op og giv dit besyv med, når Danmarks Jægerforbund stiller skarpt på habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet samt EU’s landbrugspolitik i forhold til dansk jagt.

Arrangementet i Jagtens Hus, der varer fra klokken 19-22, er åbent for alle jagtpolitisk interesserede. Der er gratis adgang med servering af kaffe og kage undervejs, men tilmelding er nødvendig:

Tilmeld dig her:
https://flexbillet.dk/dj-kursus/event/r06dt3/details/

 

Om JægerNyt
JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillig

Ny lederuddannelse til frivillige
Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser

Nyt om hjortevildt 1/2018

 alt text
 Nyt om hjortevildt
Nyt om hjortevildt

Velkommen til Danmarks Jægerforbund første nyhedsbrev om hjortevildt.

Her vil du modtage det seneste nye om hjortevildt – den nyeste viden, de seneste politiske beslutninger på området og i det hele taget bare nørdet stof om vores fælles interesse, hjortevildtet.

Jeg håber, du kommer til få en god oplevelse med nyhedsbrevet.

Claus Lind Christensen
formand, Danmarks Jægerforbund

Du modtager nyhedsbrevet fordi du har tilmeldt dig på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Kender du en, som du synes bør modtage det, så send det endelig videre, så vedkommende kan tilmelde sig her. Ønsker du at afmelde dig, kan du gøre det på linket i bunden af mailen.

Tandsnit er en velprøvet metode til aldersbestemmelse

I landene omkring os har man i årtier anvendt tandsnit til at fastsætte alderen på kronvildt. Hvorfor? Fordi det er den absolut bedste tilgængelige metode, og derfor er tandsnit en integreret del af forvaltningen af kronvildtet i vores nabolande, og det er det også blevet i Danmark. Læs mere

12. March 2018

Fremtidens dåvildtforvaltning sat i gear

Dåvildtbestanden har, som kronvildtet, været i kraftig vækst i de senere år. Faktisk er dåvildtet nu mere udbredt end kronvildtet – til glæde for de danske jægere. Men det stiller nogle nye krav til næste etape af forvaltningen. Læs mere

8. March 2018

Et blik mod fremtidens hjortevildtarbejde i DJ

Efter de nye jagttider på kronvildt blev besluttet af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, har DJ’s hjortevildtudvalg sat kursen mod de næste opgaver fra ministeren og Vildtforvaltningsrådet. Blandt andet har de besluttet, at der skal arbejdes med dåvildtforvaltning og evaluering af kronvildtjagttiderne. Læs mere

15. March 2018

Møde: Det nordjyske hjortevildt er stabilt

Ros til jægerne på møde i Hjortevildtgruppe Nordjylland, der er blevet bedre til præcist at indberette hvilke dyr, de skyder. Læs mere

14. March 2018

Tandsnitmetoden under danske forholdSvar på spørgsmålene

Tandsnitsmetoden under danske forhold

artsleksikon dåvildtBliv klogere i artsleksikonet

Dåvildt

alt textBesøg vores

Hjortevildtsider

JægerNyt nr. 8, 2018

 alt text
 Danmarks Jægerforbund
JægerNyt nr. 8, 2018

Velkommen til et JægerNyt, hvor du kan læse mere om en ny mulighed for økonomisk støtte til jagtforeninger i Danmark fra Nordea-fonden, hvis I har et relevant projekt. Og så siger vi velkommen til en række nye foreninger.

Kysten er klar – nu er det muligt at søge midler.
Nordea Fonden har netop offentliggjort, at de har afsat 50 mio. kr. til støtte af projekter, som skal skabe aktivitet og styrke fællesskabet langs Danmarks kyster.

Har I derfor et godt projekt, som kan bidrage til flere gode liv på Danmarks kyster? Så kan I nu søge fra 100.000 kr. op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens nye kyst-pulje på 50 mio. kr.

I forbindelse med kyst-puljen besøger Nordea-fonden seks danske kystbyer i marts og inviterer alle interesserede på suppe og en snak om idéer til projekter.

Her er de byer Nordea-fonden besøger:

Holbæk 13/3, Vordingborg 14/3, Kerteminde 15/3, Slettestrand 20/3, Hou 21/3 og Ribe 22/3.

  1. ansøgningsrunde: 27. februar til 1. maj 2018. Ansøgere får svar ultimo september.
  2. ansøgningsrunde: 2. maj til 1. juli 2018. Ansøgere får svar ultimo oktober.

Vil du vide mere om kriterierne for at kunne søge midler – så læs her www.nordeafonden.dk/kystenerklar

Velkommen til …

Siden sidst er der opstået nogle nye forening, som vi meget gerne vil sige velkommen til:

  • Middelfart Land- og Strandjagtforening. Foreningen er en sammlægning af de to jagtforeninger Middelfart Jagtforening og Middelfart Strandjagtforening.
  • Aros Jagthornskole er vokset op af mulden i kreds 3.
  • NFC Jagtforening, der har rødder i Thisted kommune i kreds 1.
  • Jysk Feltskytteklub, der er hjemhørende i Holstebro, kreds 2.

Velkommen til jer alle!

Om JægerNyt
JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivilligNy lederuddannelse til frivillige

Læs mere og tilmeld dig

Kurser og uddannelserKurser og uddannelser

Inspiration til din jagtforening

Bliv jagttegnskursuslærerTilmeldingen er åben

Bliv jagttegnskursuslærer