JægerNyt nr. 32, 2018

alt text
Danmarks Jægerforbund

JægerNyt nr. 31, 2018

Velkommen til JægerNyt. Denne gang kan du læse nyt fra strukturudvalget, nyt om appen Jæger og nyt om udgivelsestidspunkterne for magasinet Jæger.

Strukturudvalget er kommet godt fra start
Af Niels Crone Madsen, formand for strukturudvalget 

Søndag den 23. september blev det første møde i det nye strukturudvalg afholdt. Strukturudvalget har til opgave i løbet af 6 møder at komme med velkvalificerede forslag til, hvordan den stillede opgave kan løses.

Opgaven lyder, at ”…udarbejde et forslag til en ny struktur for Danmarks Jægerforbund. Indstillingen laves for Hovedbestyrelsen (HB), som HB kan drøfte, eventuelt tilpasse og fremlægge på repræsentantskabsmødet i 2019. Udvalget skal så vidt muligt udvikle en løsning, der lever op til de af repræsentantskabet godkendte mål for arbejdet.

Strukturudvalget består af følgende medlemmer: Henning Kiil, Henrik Pedersen, Linda Nielsen, Lars Chr. Rejkjær, Kathrine Hvid, Ove Dam Hedegaard, Morgen Kjær Christensen, Anders Jæger Jakobsen, Allan Jensen, Mikkel Warming Pedersen, Bjarne Rullhøj, Claus Lauritsen, Steen Ulrich Rasmussen, Niels Crone Madsen, Stina Kaufmann, Hans Jørgen Kirstein, Michael Bjørn, Benny L. Christensen.

Medlemmerne er sammensat af HB på baggrund af indstillinger fra kredsene ud fra følgende kriterier:.

 • Kompetencer og viden anses som værende vigtigere end organisatorisk placering i den nuværende organisation.
 • Kunne repræsentere væsentlig viden og erfaring fra de organisatoriske lag, hovedbestyrelse, kreds, Jægerråd og jagtforening.
 • Stor forskellighed i alder og køn.
 • Enkelte personer skal søges udvalgt blandt de personer, der har deltaget i det nye kursus for frivillige ledere.
 • Medlemmerne skal have et helhedssyn på Danmarks Jægerforbund, da der skal skabes en national løsning.
 • Medlemmerne kan bidrage til mundtlig formidling.
 • HB-medlemmer kan ikke indstilles. Hvis HB vurderer, at der skal et HB-medlem ind i gruppen, supplerer HB blot med denne.

Udvalget valgte på sit første møde Niels Crone Madsen som formand og konstituerede sig med  Ove Dam Hedegaard som næstformand.

Få indflydelse på udvalgets arbejde
Alle medlemmer vil i løbet af de kommende måneder få mulighed for at blive præsenteret for de foreløbige resultater af Strukturudvalgets arbejde samt få mulighed for at komme med input til det videre arbejde. Det sker på møder i kredsene i perioden 29. oktober – 6. november 2018. De nærmere tidspunkter og steder for disse møder vil bliver udmeldt senere.

Udvalgsmedlemmerne vil endvidere undervejs løbende kunne konsultere medlemmer uden for udvalget – fx i grupper i egen kreds – med henblik på at drøfte emner, som udvalgsmedlemmerne forbereder sig på at behandle på kommende møder.

Udvalget vil løbende holde hovedbestyrelsen orienteret om fremdriften i arbejdet.

 

Nye muligheder i vores app Jæger
Af Joan Brønnum Kvist, chef for Politik og kommunikation

Udvidelse af appen Jæger er nu klar til både Android og iPhone. Få dit digitale medlemskort, jagttider, skydebaneoversigt og meget mere direkte på din telefon.

Tilbage i maj lancerede vi vores nye app Jæger, hvor du i første omgang kunne læse vores medlemsblad. Dengang lovede vi, at mere var på vej. Næste udvidelse er nu klar, og det betyder blandet andet, at du i appen kan:

 • Få de seneste nyheder om jagt og natur fra Danmarks Jægerforbund
 • Se din profil med de oplysninger, der er relevante for dig. Her kan du se arrangementer fra den eller de foreninger, som du er medlem af.  Du kan også se den digitale version af dit medlemskort, så du altid har din dokumentation for medlemskab lige ved hånden.
 • Se vejrudsigten for din aktuelle placering
 • Finde kalenderen med alle aktiviteterne i Danmarks Jægerforbund. Selvfølgelig med filtreringsfunktion, så du kan sortere på kategori, kreds, dato og fritekst.
 • Find den nærmeste eller rigtige skydebane i vores skydebaneoversigt
 • Se jagttiderne
 • Gå på opdagelse i vores mange videoer
 • Blive klogere i vores artsleksikon

Og så kan du naturligvis fortsat læse magasinet Jæger.

Har du allerede hentet appen, vil langt de fleste telefoner selv opdatere til den nyeste version, og ellers kan du gå ind i Appstore (hvis du har en iPhone) eller Google Play Store (hvis du har en android telefon), søge på Jæger og klikke Opdater på appen med vores and som ikon.

Samme procedure skal du følge, hvis du installerer appen for første gang. Her vil der bare stå Installer i stedet for Opdater.
God fornøjelse – og som altid hører vi gerne fra dig, hvis du har forslag til forbedringer eller du oplever fejl. Send en mail til webmaster@jaegerne.dk

Når appen er installeret
For at få adgang til dit medlemskort, dine oplysninger på Min side og for at læse de fulde versioner af bladene, skal du logge ind med de informationer, som du også bruger til at logge på medlemsnettet – dvs. din mail og selvvalgte adgangskode.

Har du aldrig været på medlemsnettet, kan du bestille en adgangskode via ”glemt adgangskode-funktionen”. Dette kræver dog, at vi allerede har registreret en gyldig mail på dig. Har vi ikke det, skal du sende dit medlemsnummer og mailadresse til Medlemsservice på medl@jaegerne.dk.

 

Ændrede udgivelsestidspunkter på Jæger
Af Joan Brønnum Kvist, chef for Politik og kommunikation

Vi får mange henvendelser fra vrede medlemmer over, at Jæger ikke lander i postkassen omkring den 1. i udgivelsesmånederne. Det har i år været specielt slemt i september, hvor udgivelsen kunne ske frem til den 7.

Problemet er opstået, efter PostNord har ændret arbejdsgange, så omdelingen kan strækkes over 5 arbejdsdage. De 5 arbejdsdage kan vi ikke gøre noget ved, men vi har de sidste par uger arbejdet på højtryk på at gøre noget ved selve distributionstidspunktet omkring månedsskifte.

Efter lange dialoger med trykkeriet, pakkeriet og distributøren af Jæger er det lykkedes os at få flyttet distributionen i december, så Jæger omdeles i perioden fra den 28. november til den 4. december frem for fra den 3. til den 7. december.

I planlægningen af udgivelserne for 2019 vil vi ligeledes sikre, at Jæger leveres til medlemmerne lige omkring den 1.

Jæger i oktober og november kan vi desværre ikke nå at gøre noget ved, da vi jo også skal have hele produktionsprocessen tilrettet nye deadlines. Oktober kan derfor stadig give lidt opkald, da distributionen kan ske frem til den 5. oktober, mens problemet formentlig ikke bliver så stort i november, da Jæger distribueres i perioden fra den 29. oktober til den 2. november.

Om JægerNyt

JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillig

Ny lederuddannelse til frivillige
Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser

JægerNyt nr. 30, 2018

alt text
Danmarks Jægerforbund
JægerNyt nr. 30, 2018

Klar til 1. september
Af Claus Lind Christensen, formand

Kære Alle,

Jeg håber, at I har haft en god sommerferie og at I har været ude på terrænet, hvad enten det har været efter jagt på grågæs, ude og regulere rævehvalpe, eller måske en smut hos vores broderfolk på jagt efter en buk.

Den 1. september starter jagten for alvor. Det kan Jægerforbundets medarbejdere mærke, da der er mange medlemmer, der ringer og spørger om, hvad der nu gælder i relation til jagttider og jagtlovgivningen generelt set. Jeg forestiller mig, at I også fra tid til anden får spørgsmål og i særdeleshed nu, hvor der er sket væsentlige ændringer af jagttiderne og i vilkårene for specielt det store hjortevildt.

Vi bragte i går en nyhed på hjemmesiden, der forhåbentligt kan hjælpe med at afklare de ændringer, der er foretaget. Det er en nyhed, jeg vil bede jer læse, hvis I ikke allerede gjort det, således at vi alle kan hjælpe hinanden med at sprede den nødvendige viden til vores medlemmer.
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2018/klar-til-1-september/

I artiklen er der henvist til en række hjemmesidenyheder og en række artikler fra Jæger. Her vil jeg specielt henvise til følgende numre i Jæger, som jeg vil opfordre jer til at genbesøge:

Jagttider – Jæger nummer 8/2018, side 76 og 12/2017, side 20
Kronvildt – Jæger nummer 5/2018, side 24 og 3/2017, side 56
Udsætning – Jæger nummer 5/2018, side 24 og 8/2017, side 78.

Husk I kan læse de tidligere numre af Jæger elektronisk på Medlemsnettet eller i vores app ”Jæger”.

Der er en del medlemmer, der spørger, hvorfor det hele skal være så kompliceret? Kan vi ikke bare kan få ens jagttider over hele landet? Jo, det ville være det letteste, men det vil ikke være den løsning, der giver os de fleste muligheder for jagt. Dertil kommer, at ens jagttider over hele landet heller ikke altid giver den bedste forvaltning af vildtet.

Herunder vil jeg gerne komme med nogle eksempler, hvor vi rent faktisk har fået mere jagt ved, at jagttiderne ikke bare er generelt gældende, og hvor det giver et grundlag for en bedre forvaltning.

 • Agerhønsebestandene har det bedre på Sjælland end i resten af landet. Det har vi påvist, og derfor har vi fået jagttiden udvidet med 2 uger på Sjælland og øerne øst for Storebælt. Uden denne regionsopdeling havde vi ikke fået udvidet jagttiden.
 • Grågåsebestanden er i vækst, og derfor fik vi mulighed for at drive jagt på omdriftsarealer, der ligger mere end 300 meter fra fiskeriterritoriet og søer større end 3 hektar i august. Baggrunden for dette var, at vi godt kunne få jagt i august, hvis ikke vi forstyrrede det øvrige fuglevildt. Altså en mulighed, der kom, fordi vi kunne differencer fra, at alle fik samme mulighed.
 • For kronvildtet og dåvildtet har vi gennem mange år arbejdet med regionale/lokale jagttider, hvor målet har været at forvalte vildtet. Her er der områder, hvor der bygges bestande op, og der er områder, hvor hjortevildtet skal begrænses. Her vil det ikke give mening med de samme regler, og igen vil der være forskellige muligheder.
 • Dertil kommer, at der faktisk er en lang tradition for, at vi har lokale jagttider, hvor hovedformålet er at tage hensyn til vildtet, hvilket forekommer på en del af vores øer.

Vi skal naturligvis arbejde for, at det bliver så enkelt som muligt, men når vi arbejder efter vores vision Mest mulig jagt og natur, så kan et af redskaberne være at se differenceret på bl.a. jagttider. Herunder er også, at vi arbejder regionalt/lokalt med jagttiderne, hvor der skal sikres en lokal forankring blandt jægerne.

Dette går ikke væk, og det er noget, vi kommer til at drøfte meget mere. Det er vigtigt, at vi inddrager lokalforeningerne langt mere i dette arbejde, dels for at skabe en lokal forankring, men også for at få den lokale viden ind i processen.

God weekend.

Claus Lind Christensen
Formand
Om JægerNyt

JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivilligNy lederuddannelse til frivillige

Læs mere og tilmeld dig

Kurser og uddannelserKurser og uddannelser

Inspiration til din jagtforening

Nyt fra jagthundeverdenen, august 2018

alt text
alt text
Nyt fra hundeverdenen – august 2018

Velkommen til Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev fra jagthundeverdenen. I slutningen af august holder vi Forbundsmesterskab i udvidet apportering. Du kan læse mere om arrangementet og det praktiske både som deltager eller publikum herunder, hvor der også er flere nyheder fra hundeverdenen.

God fornøjelse!

Henrik V. Hove-Nielsen, Danmarks Jægerforbunds jagthundekonsulent

Forbundsmesterskab 2018 i udvidet apportering

Sidste søndag i august afholder DJ sit Forbundsmesterskab 2018 i udvidet apportering med i alt 30 hunde, der alle har kvalificeret sig tidligere på året. Her kan du finde praktisk information og andet om arrangementet. Læs mere

22. August 2018

Racedysten 2018, resultater

Tæt på 100 tilmeldte ekvipager leverede ved Racedysten 2018 en flot indsats i sommervarmen. Læs mere

13. August 2018

Jagthund kontra prøvehund

Jeg oplever nogle gange hundeførere diskutere, hvorvidt en markprøvehund er en god jagthund – og det modsatte, altså hvorvidt en jagthund overhovedet kan bestå en markprøve. Læs mere

24. July 2018

Respekt for racespecifikke forskelle

Det ville være en fattig hundeverden, hvis der kun fandtes én hunderace – og dermed intet at vælge imellem. Men når du vælger hunderace, skal du have respekt for forskellene. Læs mere

5. July 2018

Tilmeld dig jagthundeinstruktør-uddannelsen øst for Storebælt

Flere og flere jagtforeninger oplever en voksende interesse for deres hundetræning. Mangler jeres forening nye instruktører, er der netop nu åben for tilmelding til jagthundeinstruktøruddannelsen. Læs mere

27. June 2018

alt textDJ’s hundeunivers

Læs mere her

alt textTips til din træning

Se vore hundevideoer

 

Riffelskydning Harlev – 2018

JægerNyt nr. 27, 2018

alt text
Danmarks Jægerforbund
JægerNyt nr. 27, 2018

Ny proces for bestilling af lagervarer hos Bording
Af: Joan Brønnum Kvist, kommunikationschef

Vi har indgået en nye aftale med Bording om håndtering af DJ’s lager og webshop, hvilke betyder, at der sker en række ændringer i, hvordan I fremover kan bestille lagervarer.

Kredse og koordinatorer
Kredsformænd, -kasserer og -koordinatorer har adgang til en del af webshoppen med de lagervarer, de har brug for i deres daglige tillidsmandsarbejde. Det kan f.eks. være medaljer, præmier, udstillingsmateriale, mv. Fakturaen for disse lagervarer betales af kredsene.

Koderne til denne del af webshoppen bestilles hos Administrationen efter forudgående aftale med kredsformanden eller -kassereren.

Tillidsmandstøj
Bestilling af tillidsmandstøj sker på samme måde som hidtil hos Naja D. Rohde i Receptionen – efter forud godkendelse af kredsformanden.

Lokale jagtforeninger
De lokale jagtforeninger kan fremover bestille lagervarer, materialer, brochurer mv. online. Det sker via adgangen:

https://www.bordingnet.eu/Login/Index?UserName=DJFN&Password=DJFN

Vejledning til bestilling:

Sådan bestiller du:

1. Gå ind på ovenstående link og klik på Start jeres bestilling.

2. Brug navigationen i venstre side til at vælge en relevant kategori. Herefter vises de varer, der hører til denne gruppe.

3. Der kan være flere sider med varer. Du bladrer i toppen ved at vælge næste interval (f.eks. 11 – 20).

4. Du kan også bruge søgefunktionen i toppen til venstre i billedet.

5. Angiv antal og klik på kurven til højre for den varelinie, du har bestilt.

6. Gå til menuen: Indkøbskurv. Her vises de bestilte varer og antal. Du har mulighed for at rette og slette.

7. Tryk på Videre for at gennemføre bestillingen.

8. Udfyld varemodtager, adresse mv.

9. Gennemfør betaling for de bestilte varer. Du kan anvende enten Dankort, Visa eller Mastercard.

10. Afslut bestillingen. Din bestilling har nu fået et internetordrenummer, som bedes oplyst ved evt. fremtidig henvendelse.

11. Du modtager en kvittering for din bestilling på den indtastede mail-adresse.

Betaling
Som noget nyt skal varerne betales inden levering som i enhver anden webshop. Det kan nemt og sikkert ske ved hjælpe af onlinebetaling med et af de gængse betalingskort: Dankort, Visakort eller Mastercard,

Det er ikke længere muligt at bestille lagervarer mv. ved direkte henvendelse til Bording eller Receptionen, ligesom det heller ikke længere er muligt at få et girokort vedlagt lagerbestillinger.

Spørgsmål
Er der spørgsmål til den nye proces, finder I en vejledning her:
Vejledning til bestilling

I er også velkomne til at kontakte Naja D. Rohde i Receptionen på tlf. 88 88 75 00.

 

Om JægerNyt

JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Læs mere om udsætningUdsætning

Læs mere

Kurser og uddannelserHjortevildt

Læs mere

Nyt fra Danmarks Jægerforbund, uge 27, 2018 – ekstra

alt text
Jægerforbundets hjemmeside
Velkommen til Danmarks Jægerforbunds Nyhedsbrev

Hermed et ekstra nyhedsbrev fra os med seneste nyt om de nye jagttider og ny bekendtgørelse om vildtskader.

Nyd endnu en dejlig sommerdag 🙂

Nye jagttider vedtaget

Med ikrafttræden den 1. juli i år er den længe ventede nye bekendtgørelse om jagttider netop offentliggjort. Dermed er der givet grønt lys for mere jagt på 10 arter. Jægerforbundets formand betragter de nye jagttider som en sejr for jægerne og for fagligheden. Læs mere

2. July 2018

Ny bekendtgørelse om vildtskader

Med ikrafttræden den 1. juli i år er den længe ventede nye bekendtgørelse om vildtskader vedtaget. Der er flere forbedringer, men også et par torne. Læs mere

2. July 2018

Aflysning af demo-skydninger

Usikkerhed om våbenlovgivning medfører midlertidig aflysning af demo-skydninger, siger Formand for Bestyrelsen i Danmarks Våbenhandlerforening, Nils Juul Larsen. Læs mere

2. July 2018

Stort ulvetemaViden og holdninger

Stort ulvetema

Læs nyjægermagasinetDel det med en nyjæger

Nyjægermagasinet 2018

alt textIndsigt, indflydelse og interessefællesskab

Bliv medlem

medlemsrabattergruppeforsikring for medlemmer af Danmarks Jægerforbund

Nyt fra Danmarks Jægerforbund, uge 26, 2018

alt text
Jægerforbundets hjemmeside

Velkommen til Danmarks Jægerforbunds Nyhedsbrev

Sommeren banker på døren – og om lidt er det juli. Derfor sidder du med det sidste ordinære nyhedsbrev på denne side af sommerferien. Her kan du fx læse om, at det tyder på, at de danske buejægere godt kan begynde at glæde sig til efteråret. Du kan også dykke ned i en vildtudbyttestatistik med en del tilbagegang og meget andet.

… Og når vi så skriver ordinære nyhedsbrev, ja, så er det fordi, at vi sidder og venter på, at Miljøstyrelsen skal komme med en række nye bekendtgørelser, bl.a. jagttidsbekendtgørelsen, som skal træde i kraft på søndag. Når de bliver offentliggjort – og vi får kigget dem igennem – sender vi et par nyheder på gaden og et ekstraordinært nyhedsbrev til dig.

For flere jagtnyheder og -historier: Hold øje med www.jaegerforbundet.dk over sommeren

God weekend, god sommer – og god fornøjelse.

Buejagt: Endnu et godt skridt fremad

Jagt på de store hjortearter med bue er et af de store mål for landets buejægere, som bl.a. DJ har arbejdet med. Det er nu kommet et væsentligt skridt tættere på at blive opnået, da bekendtgørelsen “Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt” netop er sendt i høring. Læs mere29. June 2018


Indstil kandidater til 15. Juni Fondens naturpriser

15. juni fonden leder lige nu efter kandidater til at modtage deres naturpriser. Deadline for indstillinger er 25. august.Læs mere29. June 2018


Mere beskyttet natur

Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen har udsendt en pressemeddelelse, hvor han oplyser, at regeringen nu udpeger 30.000 hektar nye Natura 2000-områder som erstatning for de landbrugsområder, der tages ud af de nuværende Natura 2000-områder. Læs mere28. June 2018


Foreløbig vildtudbyttestatistik 2017/18: Tilbagegang i vildtudbyttet

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har netop udsendt den foreløbige vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2017/18. Her opleves tilbagegang i vildtudbyttet for blandt andet råvildt, markvildt og flere svømme- og dykænder. Læs mere27. June 2018


Tilmeld dig jagthundeinstruktør-uddannelsen øst for Storebælt

Flere og flere jagtforeninger oplever en voksende interesse for deres hundetræning. Mangler jeres forening nye instruktører, er der netop nu åben for tilmelding til jagthundeinstruktøruddannelsenLæs mere27. June 2018


Ekstraordinært møde i Vildtforvaltningsrådet om ulv

En revision af ulveforvaltningsplanen er under udarbejdelse, og inden sommerferien forventes det at miljø- og fødevareministeren udsender en version 2 af forvaltningsplanen for ulv. Derfor træder vildtforvaltningsrådet ekstraordinært sammen den 3. juli for at drøfte Rådets endelige indstilling. Læs mere25. June 2018


Stort ulvetema

Viden og holdninger

Læs nyjægermagasinet

Del det med en nyjæger

alt text

Indsigt, indflydelse og interessefællesskab

medlemsrabatter

gruppeforsikring for medlemmer af Danmarks Jægerforbund

Nyt om hjortevildt 4/2018

alt text
Nyt om hjortevildt
Nyt om hjortevildt 4/2018

Velkommen til Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev om hjortevildt. Denne gang kan du læse Vildtforvaltningsrådets endelige indstilling af dåvildtforvaltningsplanen til miljø- og fødevareministeren i artiklen “Dåvildt, ulv og gæs på dagsordenen i Vidltforvaltningsrådet”. Du kan også læse om vilddtudbyttet, der er gået tilbage – blandt andet for råvildtet.

Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle modtagere af nyhedsbrevet en rigtig god sommer.

God fornøjelse,

Claus Lind Christensen,
Formand for Danmarks Jægerforbund og konstitueret formand for Hjortevildtudvalget.

Du modtager nyhedsbrevet fordi du har tilmeldt dig på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Kender du en, som du synes bør modtage det, så send det endelig videre, så vedkommende kan tilmelde sig her. Ønsker du at afmelde dig, kan du gøre det på linket i bunden af mailen.

Dåvildt, ulv og gæs på dagsordenen i Vildtforvaltningsrådet

Fra kortnæbbede gæs på Svalbard i nord, over bekendtgørelser i København til ulvehegn i Jylland. Vildtforvaltningsrådet kom endnu engang vidt omkring på mødet den 19. juni. Få overblikket over de behandlede emner her. Læs mere

20. June 2018

Foreløbig vildtudbyttestatistik 2017/18: Tilbagegang i vildtudbyttet

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har netop udsendt den foreløbige vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2017/18. Her opleves tilbagegang i vildtudbyttet for blandt andet råvildt, markvildt og flere svømme- og dykænder. Læs mere

27. June 2018

Ekstraordinært møde i Vildtforvaltningsrådet om ulv

En revision af ulveforvaltningsplanen er under udarbejdelse, og inden sommerferien forventes det at miljø- og fødevareministeren udsender en version 2 af forvaltningsplanen for ulv. Derfor træder vildtforvaltningsrådet ekstraordinært sammen den 3. juli for at drøfte Rådets endelige indstilling. Læs mere

25. June 2018

Temaaften om hjortevildt

Onsdag den 21. juni inviterede Danmarks Jægerforbund til temaaften i Silkeborg om hjortevildtet. Det blev til en spændende aften med debat og viden. Læs mere

21. June 2018

De nye regionale hjortevildtformænd er udpeget

På hovedbestyrelsesmødet den 9. juni 2018 i Danmarks Jægerforbund blev de nye regionale hjortevildtformænd udpeget. Læs mere

11. June 2018

Ulven til debat på Naturmødet

Ulvens berettigelse i den danske natur er et omdiskuteret emne i øjeblikket. Derfor blev det også vendt og drejet til Naturmødet 2018 i Hirtshals. Formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, deltog i flere debatter, hvor han gjorde det klart, at Jægerforbundets natursyn giver plads til en hjemmehørende art som ulven, selvom det ikke er uden udfordringer. Læs mere

6. June 2018

Vildsvinehegn langs grænsen vedtaget

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget, at der skal sættes et vildsvinehegn op langs grænsen. Hegnet er et af flere initiativer, der skal forebygge, at afrikansk svinepest kommer til Danmark. Læs mere

4. June 2018

Danske ulve vandrer til Tyskland

Tre af ulvene fra hvalpekuldet 2017 i Vestjylland er med sikkerhed vandret til Tyskland. Det offentliggør forskerne i dag. Læs mere

1. June 2018

Best practice dåvildtforvaltningBest practice

Dåvildtforvaltning

artsleksikon dåvildtBliv klogere i artsleksikonet

Dåvildt

Tandsnitmetoden under danske forholdSvar på spørgsmålene

Tandsnitsmetoden under danske forhold

alt textBesøg vores

Hjortevildtsider