Lodtrækning om pladser til jagt på de kommunale arealer

Århus Jægerforbund har via Jægerrådet Århus fået tildelt en håndfuld jagter på de kommunale arealer. Det drejer sig både om riffeljagt og haglbøssejagt.
Interesserede medlemmer kan sende deres navn og mailadresse og medlemsnummer til formand Arthur Wierema via mail arthurwierema@gmail.com inden den 5.marts 2020.
Den 6. marts vil lodtrækningen finde sted og vinderne får umiddelbart derefter besked via email.
Venlig hilsen
P.b.v Arthur Wierema
Formand

Stabil interesse for jagttegn | Ja til natsigte, men … | UK-høring om import og eksport af jagttrofæer

Trist status på vingeundersøgelsen | Ny rødliste viser bekymrende udvikling | Kom og bliv fasan-kok!

Husk Jægerrådsmøde 22/1-2020

Jægerrådsmøde

Hvor våbentilladelserne kommer fra | Deltagere i agerhøneprojekt søges | Jagtforeninger kan søge midler i Hedeselskabets pulje