Info om Riffelskydning i Skibby/Harlev – 2021

Se alle skydetider i Skibby 2021 her…

Husk Put&Take-tur til Pinds Mølle 6/6-2021

Se mere

Rågeregulering i Århus Kommune 2021 (1. maj – 15. juni)

Hvis du bor i Århus Kommune kan du nu melde dig til rågeregulering på mail: jkf.raager@gmail.com. Tilmelding er åben nu og sidste frist er 18.04.2021.
Du skal kun opgive NAVN, ADRESSE og TELEFON, jagtforening og hvis du deltog i 2020 også KOLONI. Kun én tilmelding pr. mailadresse.

Sidst i april vil du modtage en mail fra Århus Kommune med regulerings-tilladelse, mødested for anvisning af regulering, kontrol af jagttegn, våbentilladelse mm.

Mvh/Poul Erik Borg, Aarhus Jægerforbund

Lyt til agerhønsenes kald lige nu | Husk kønsoptælling af edderfugle i weekenden | Hækkerup glider af på kritik vedr. dialogforum

Nyt om markvildt marts 2021

JægerNyt nr. 6, 2021

Ny europæisk jagtansvarsforsikring | Foreningsaktiviteter under COVID-19 | Sommercamp 2021 klar til tilmelding nu

HUsk Store riffeldag i Ulfborg 24/4-2021

 

Som optakt til bukkesæsonen fortsætter vi traditionen med Århus Jægerforbunds 2021 arrangement i Ulfborg.

Ind-, Vildtterræn-, Hjortebane- og Vildsvine/Råvildtsbane skydning samt mulighed for obligatorisk riffelskydeforløb.

Yderligere oplysninger kontakt undertegnede mobil 4013 2350.

P.b.v. Dan Lillebæk

JægerNyt nr. 4, 2021

Aflysning af jægerrådets årsmøde

Kære alle

På grund af restriktionerne i forbindelse med covid-19 epidemien er jægerrådets årsmøde – planlagt til den 20.januar 2021 – aflyst.

Så snart muligheden for at afholde årsmødet genopstår, vil vi annoncere tid og sted på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under ‘aktiviteter i Kreds 3’og på de århusianske jagtforeningers hjemmesider.

Fordelingen af pladserne på de kommunale jagter for 2021 vil finde sted via de forskellige lokalforeninger.

Vi beklager meget.

Mvh.
På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand