HUsk Store riffeldag i Ulfborg 24/4-2021

 

Som optakt til bukkesæsonen fortsætter vi traditionen med Århus Jægerforbunds 2021 arrangement i Ulfborg.

Ind-, Vildtterræn-, Hjortebane- og Vildsvine/Råvildtsbane skydning samt mulighed for obligatorisk riffelskydeforløb.

Yderligere oplysninger kontakt undertegnede mobil 4013 2350.

P.b.v. Dan Lillebæk