Vigtig: Kommunale jagter i efterårssæsonen 2021/2022

Århus Jægerforbund har fået tildelt 5 kommunale jagter:

  • 2 andejagter i Malling – i efteråret, men tidspunkt afhænger af ænderne
  • 1 markjagt i Malling den 13. november- 2021 og
  • 2 jagter på rå og lam i Lisbjerg i hhv. uge 39/40 -2021 og i uge 04/05 – 2022

Vi udlodder disse jagter til vore medlemmer, så hvis du er interesseret i at vinde en af disse jagter, skal du senest den 10. august 2021 sende en mail til vores formand, Arthur Wierema, Formand@ajf.dkmed angivelse af hvilken jagt/ hvilke jagter, du gerne vil vinde samt navn og adresse, mail og telefonnummer.

De heldige vindere vil få besked umiddelbart efter.

DJ hjælper med at omstøde knivdomme | SF: Drab på fredede dyr skal koste jagttegnet | Uddannelsesrække om lokalpolitisk arbejde

VIGTIG! Indkaldelse til årsmøde i jægerrådet den 3. maj

Kære medlem af en Århusiansk jagtforening.

Afholdelsen af årsmødet for Jægerrådet i Århus har givet Jægerrådet en del kvaler. Længe har vi håbet på, at kunne arrangere årsmødet i de vante omgivelser på Kragelund Centret. Det kan desværre ikke lade sig gøre.


På grund af corona er vi nødt til at afholde Jægerrådets årsmøde online/via computer. Vi er godt klar over, at dette kan give udfordringer for mange, og at de fleste nok helst så det afholdt på sædvanlig vis. Vi beklager meget, men hvis vedtægterne skal overholdes, er vi nødt til at gennemføre mødet online. Danmarks Jægerforbunds Repræsentantskabsmøde har sidste september godkendt denne mødeform.

Vi plejer at slutte af med en lodtrækning om jagter på de kommunale arealer. Det bortfalder her i år. Hver jagtforening får tilsendt et antal jagter, som jagtforeningen så videre fordeler blandt egne medlemmer. Så, deltager du ikke i årsmødet,  har du stadigvæk en chance for at komme med på et af de kommunale jagter.

Ligeledes bortfalder et indledende oplæg om et jagtrelateret emne.

For at et online-møde kan lykkes, skal du tilmelde dig årsmødet ved at sende en email til formanden for Århus Jægerforbund – Arthur Wierema – (adressen: arthurwierema@gmail.com ) inden søndag den 25. april. Tilmelding er nødvendigt for at du kan få tilsendt en mail fra Jægerforbundet med et link. Den 3.maj kl. 19 trykker du på linket og du bliver lukket ind til mødet, og så er du med. Det er ikke vanskeligt.

Er du ikke fortrolig med denne form for møde, så bed et familiemedlem eller en ven om hjælp. Eventuelt kan du også gå sammen med dine jagtkammerater om at deltage samlet i mødet.

Jægerrådet beklager meget, at vi grundet corona er nødt til at afholde årsmødet i denne noget slanket form.  Vi håber, at vi kan gennemføre næste årsmøde lige som vi plejer.

Dagsorden for selve årsmødet:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for 2019- 2020.
3.Formandsvalg. Der skal vælges ny formand for Jægerrådet, idet Arthur Wierema ikke ønsker at genopstille.
4 Valg og indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet
5.Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde minimum tre uger inden mødet.)
6. Orientering fra HB medlem for Kreds 3 Torben Schulz Jensen og/eller Formanden for Kreds 3 Reidar Lænø.
7. Eventuelt.

Mvh.
På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand

Info om Riffelskydning i Skibby/Harlev – 2021

Se alle skydetider i Skibby 2021 her…

Husk Put&Take-tur til Pinds Mølle 6/6-2021

Se mere

Rågeregulering i Århus Kommune 2021 (1. maj – 15. juni)

Hvis du bor i Århus Kommune kan du nu melde dig til rågeregulering på mail: jkf.raager@gmail.com. Tilmelding er åben nu og sidste frist er 18.04.2021.
Du skal kun opgive NAVN, ADRESSE og TELEFON, jagtforening og hvis du deltog i 2020 også KOLONI. Kun én tilmelding pr. mailadresse.

Sidst i april vil du modtage en mail fra Århus Kommune med regulerings-tilladelse, mødested for anvisning af regulering, kontrol af jagttegn, våbentilladelse mm.

Mvh/Poul Erik Borg, Aarhus Jægerforbund

Lyt til agerhønsenes kald lige nu | Husk kønsoptælling af edderfugle i weekenden | Hækkerup glider af på kritik vedr. dialogforum

Nyt om markvildt marts 2021

JægerNyt nr. 6, 2021

Ny europæisk jagtansvarsforsikring | Foreningsaktiviteter under COVID-19 | Sommercamp 2021 klar til tilmelding nu