JægerNyt nr. 23, 2021

Indkaldelse til Årsmødet i Jægerråd Århus 19/01-22

Alle medlemmer af Århusianske jagtforeninger er velkomne.

  • Sted: kultur-og kontaktsted Kragelund. Dybrovej 21, 8270 Højbjerg
  •  Start dato/tid: 19-01-2022 19:00:00
  •  Slut dato/tid: 19-01-2022 22:00:00

Vi regner med at starte med et oplæg fra Niels Søndergaard fra DJ. Emnet er udsætning af fugle og de forventninger der er til jægere i den forbindelse.

Selve årsmødet starter kl. 20.10
1.Valg af dirigent
2.Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3.Valg af formand. Arthur Wierema går af som formand og ønsker ikke genvalg.
Interesserede som vil stille sig kandidat til formandsposten skal give sig skriftligt til kende til nuværende formand senest tre uger før årsmødet. Kandidaternes navne vil senest 7 dage inden årsmødet blive offentliggjort i denne indkaldelse. Indtil videre har meldt sig som kandidat Ole Lyngdrup Madsen fra Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå Jagtforening.
4.Orientering om bestyrelsens sammensætning
5.Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
6.Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7.Indkomne forslag
8.Eventuelt

Forslag kan fremsættes af årsmødets deltagere:

• Bestyrelsen i jægerrådet
• Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen.

Forslag som ønsket behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af jægerrådets bestyrelse, skal skriftligt være jægerrådsformanden i hænde senest tre uger før årsmødet.

Efter årsmødet er der lodtrækning til de forskellige jagter på de kommunale arealer i den kommende jagtsæson.
Vel mødt.

P.s Jægerrådet er vært med kaffe, en øl eller vand og et par madder. Yderligere drikkevarer kan købes på stedet.

Mvh.
På vegne af Jægerrådet 
Arthur Wierema
Formand 

Svensk politi: ”Dansk lov gælder ikke i Sverige” | Bruttoliste for naturnationalparker er klar | Webinar om flåtoverført hjernebetændelse

Husk tilmelding til havjagt 16/10-21

Klik her for arrangement

Generalforsamling AJF 2021

Husk tilmelding til generalforsamlingen – se her

JægerNyt nr. 18, 2021

EU-våbenpas | Få styr på lyddæmperen | Slå brakken – men ikke det hele

Vigtig: Kommunale jagter i efterårssæsonen 2021/2022

Århus Jægerforbund har fået tildelt 5 kommunale jagter:

  • 2 andejagter i Malling – i efteråret, men tidspunkt afhænger af ænderne
  • 1 markjagt i Malling den 13. november- 2021 og
  • 2 jagter på rå og lam i Lisbjerg i hhv. uge 39/40 -2021 og i uge 04/05 – 2022

Vi udlodder disse jagter til vore medlemmer, så hvis du er interesseret i at vinde en af disse jagter, skal du senest den 10. august 2021 sende en mail til vores formand, Arthur Wierema, Formand@ajf.dkmed angivelse af hvilken jagt/ hvilke jagter, du gerne vil vinde samt navn og adresse, mail og telefonnummer.

De heldige vindere vil få besked umiddelbart efter.

DJ hjælper med at omstøde knivdomme | SF: Drab på fredede dyr skal koste jagttegnet | Uddannelsesrække om lokalpolitisk arbejde

VIGTIG! Indkaldelse til årsmøde i jægerrådet den 3. maj

Kære medlem af en Århusiansk jagtforening.

Afholdelsen af årsmødet for Jægerrådet i Århus har givet Jægerrådet en del kvaler. Længe har vi håbet på, at kunne arrangere årsmødet i de vante omgivelser på Kragelund Centret. Det kan desværre ikke lade sig gøre.


På grund af corona er vi nødt til at afholde Jægerrådets årsmøde online/via computer. Vi er godt klar over, at dette kan give udfordringer for mange, og at de fleste nok helst så det afholdt på sædvanlig vis. Vi beklager meget, men hvis vedtægterne skal overholdes, er vi nødt til at gennemføre mødet online. Danmarks Jægerforbunds Repræsentantskabsmøde har sidste september godkendt denne mødeform.

Vi plejer at slutte af med en lodtrækning om jagter på de kommunale arealer. Det bortfalder her i år. Hver jagtforening får tilsendt et antal jagter, som jagtforeningen så videre fordeler blandt egne medlemmer. Så, deltager du ikke i årsmødet,  har du stadigvæk en chance for at komme med på et af de kommunale jagter.

Ligeledes bortfalder et indledende oplæg om et jagtrelateret emne.

For at et online-møde kan lykkes, skal du tilmelde dig årsmødet ved at sende en email til formanden for Århus Jægerforbund – Arthur Wierema – (adressen: arthurwierema@gmail.com ) inden søndag den 25. april. Tilmelding er nødvendigt for at du kan få tilsendt en mail fra Jægerforbundet med et link. Den 3.maj kl. 19 trykker du på linket og du bliver lukket ind til mødet, og så er du med. Det er ikke vanskeligt.

Er du ikke fortrolig med denne form for møde, så bed et familiemedlem eller en ven om hjælp. Eventuelt kan du også gå sammen med dine jagtkammerater om at deltage samlet i mødet.

Jægerrådet beklager meget, at vi grundet corona er nødt til at afholde årsmødet i denne noget slanket form.  Vi håber, at vi kan gennemføre næste årsmøde lige som vi plejer.

Dagsorden for selve årsmødet:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for 2019- 2020.
3.Formandsvalg. Der skal vælges ny formand for Jægerrådet, idet Arthur Wierema ikke ønsker at genopstille.
4 Valg og indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet
5.Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde minimum tre uger inden mødet.)
6. Orientering fra HB medlem for Kreds 3 Torben Schulz Jensen og/eller Formanden for Kreds 3 Reidar Lænø.
7. Eventuelt.

Mvh.
På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand