JægerNyt nr. 26, 2017

 Danmarks Jægerforbund
JægerNyt nr. 26, 2017

Velkommen til JægerNyt nr. 26, hvor du kan læse vigtigt nyt om de kommende naturråd.

Naturråd – arbejdet med Grønt Danmarkskort
Af Niels Søndergaard, jagtfaglig chef

Planloven, som varetager den samlede planlægning af arealanvendelse i Danmark, er blevet revideret 1. juni 2017. I den sammenhæng er det slået fast, at der skal nedsættes lokale naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort skal give et samlet overblik over eksisterende natur, og hvor der skal planlægges at etablere ny natur, så eksisterende natur og ny natur kan knyttes sammen til ét stort naturnetværk. Målet er at sikre bedre spredning af vilde dyr og planter, samt skabe mere robusthed i naturen til gavn for vilde dyr og planter.

Arbejdet med Grønt Danmarkskort skal ske på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner.

Naturrådene skal bestå af både benyttere og beskyttere fra landsdækkende og lokale foreninger, ligesom vi kender det fra vandrådene. Naturrådet skal udarbejde forslag til kommunernes kommuneplan, som skal være grundlag for Grønt Danmarkskort. Arbejdet i naturrådene skal være afsluttet 15. april 2018.

Se mere her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kommunerne skal have nedsat naturrådene inden 15. oktober 2017. Vær i øvrigt opmærksom på at nogle kommuner allerede i 2015 har nedsat naturråd, men det er ikke at sammenligne med de naturråd, der nu skal nedsættes. Førnævnte naturråd, der allerede er nedsat, fungerer som det vi kender som Grønt Råd i andre kommuner.

Der nedsættes i alt 19 naturråd på tværs af kommunerne, og følgende organisationer og foreninger kan være medlem af et lokalt naturråd:

1) relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og

3) lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

De 19 naturråd og deres geografiske opdeling fremgår af det udkast til bekendtgørelse, som har været i høring og forventes offentliggjort primo august.

Danmark er inddelt i følgende 19 geografiske områder, der hver indeholder et antal nabokommuner. I hvert geografiske område skal der oprettes et lokalt naturråd.

Jylland
1. Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø
2. Thisted, Morsø og Jammerbugt
3. Vesthimmerland, Rebild, Mariager Fjord og Aalborg
4. Struer, Lemvig, Holstebro og Skive
5. Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov
6. Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Viborg
7. Varde, Esbjerg, Fanø, Tønder, Billund, Vejen
8. Silkeborg, Aarhus, Horsens, Skanderborg, Odder, Hedensted, Samsø
9. Kolding, Vejle, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Fredericia

Fyn
10. Nordfyn, Kerteminde, Middelfart, Odense, Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø

Sjælland
11. Hørsholm, Rudersdal, Furesø, Allerød, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe
12. Herlev, Ballerup, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Høje Taastrup, Ishøj
13. Brøndby, Rødovre, København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby, Dragør
14. Gribskov, Helsingør, Halsnæs, Frederikssund, Hillerød og Fredensborg
15. Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse
16. Vordingborg, Ringsted, Næstved, Faxe og Stevns
17. Køge, Solrød, Greve, Lejre og Roskilde
18. Lolland og Guldborgsund

Bornholm
19. Bornholm

Så snart inddelingen er endeligt vedtaget, skriver vi ud til jer for at få et overblik over, hvem der lokalt sikrer DJ i naturrådene. Derfor vil vi gerne bede jer overveje, hvilke repræsentanter I ser skal sidde i rådene fra DJ.

Danmarks Jægerforbunds tilgang til det lokale arbejde med i naturrådene med Grønt Danmarkskort er:

1. Mest mulig jagt og natur. Vi skal hele tiden medvirke til at vores vision om mest mulig jagt og natur tilgodeses ved planlægning af etablering af ny natur, og ved i den sammenhæng, at knytte eksisterende natur til ny natur.

2. Kompensation. Det skal sikres, at lodsejere på en eller anden måde kompenseres, hvis projekter og indsatsen for Grønt Danmarkskort medfører forringelser for lodsejeren.

Du kan hente kortmateriale her.

For at sikre jægernes og jagtens interesser bedst muligt, vil vi opfordre til, at I fra lokalt hold indstiller flest mulige repræsentanter for de lokale foreninger, og at I engagerer jer aktivt i arbejdet i naturrådene.

Danmarks Jægerforbund understøtter fagligt og politisk i det omfang, der er behov for det.

Om planloven
Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Stk. 2. Loven tilsigter særlig,
1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner,
2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,
3) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource,
4) at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges,
5) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet, og
6) at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne.
Om JægerNyt
JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner.

Kurser og uddannelserKurser og uddannelser

Inspiration til din jagtforening

alt text

Nyjægere i jeres forening?

Henvis dem til vores Nyjæger univers på hjemmesiden