Bestyrelsemøde 02-05-2024 hos ASJ

Fremmøde: AN, DL, PEB. ASJ

Afbud: KK

  1. Godkendelse af referat

Godkendt

  • Siden sidst

Store skydedag – Der var udover bestyrelsen ingen deltagere fra AJF, vi fik dog et nyt medlem under arrangementet.

39 deltagere i alt. 1600 underskud – grisebane vil ikke blive bestilt næste år, da den overhovedet ikke blev brugt.

De andre foreninger ser det samme fald i fremmøde, som vi gør – det ville være godt med dobbelt så mange deltagere.

Rigtig god dag udover det.

  • Kommende arrangementer

Havjagter – Henrik vil gerne med som assistent på en tur fra Juelsminde. Der er dog problemer med bådens udformning, det arbejdes der videre med.

1 tur fra Juelsminde og 2 fra Middelfart, og Grenå overvejes stadig.

Kokkeaften – Det er ikke til at få fat i Kalø. Vi arbejder ikke videre med det i år.

Flugtskydning – Adam var i Hummeluhre i denne uge. Der var 7 personer i alt.

Anders laver opslag til information om ”foreningens dag” på skydebane.

3/6

1/7

19/8

Kommunale jagter – Alle jagter er fordelt, et par stykker er gået til nye personer. Vinderne har fået direkte besked.

Råge regulering – 95 Ansøgere, der er fordelt på distrikter. Der er kommet ny ansvarlig hos kommunen.

Niels Jørgen Friis stopper, og Stefan Boldsen Hansen overtager.

  • Hjemmesiden

ASJ holder hjemmesiden opdateret, det kører nogenlunde lige nu.

  • Næste møde

3/7 hos PEB

  • Evt.

Jæger er ved at være et meget middelmådigt blad.