Referat af bestyrelsesmøde 24/05-23

Bestyrelsesmøde hos Poul Erik Borg,
Tingstedet 40, 8220 Brabrand,
onsdag 24. 5. 2023, kl. 19.00

Fremmøde:

  • Anders Svarre
  • Poul Erik Borg
  • Adam Nathansens
  • Morten Kirstein

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

Siden sidst

Store riffel dag ved Ulfborg

47 deltager. 

Grise-banen blev ikke brugt overhovedet 

Der var ikke så mange tilmeldte som ønsket, og der har været en anden jagtforening ude på banen om søndagen. 

Det kunne have været fedt, hvis vi kunne have slået det sammen. 

Opfølgning på kommende arrangementer/aktiviteter

Havjagter – alternativ båd/skipper

PEB: Middelfart M/S Sabine – 5000 kr (samme pris som Signe)

Det tager samme tid at tage til Middelfart som til Grenå. PEB kontakter skipper og forsøger at booke en tur midt oktober.

Vi datoer vi har planlagt er :

  • 4/11
  • 9/12
  • 13/1

Skibby

Dan har ikke fået datoer endnu. Vi rykker for dem 

FoodFestival

PEB: Det annonceres på vores hjemmeside. Der ændres kontaktinformation til Ole Lyngdrup Madsen. Det er et kredsarrangement men vi tilbyder at hjælpe med at find frivillige

Olelyngdrupmadsen@hotmail.com

Put & Take

Adam kan ikke længere transportere grillen ude til arrangementet. Kan Kristian stå for transporter? 

Der er oprettet mobilpay boks til tilmelding. 

50kr/kg fisk 

Pindsmølle er til salg – vi har booket søen ved nuværende ejer men der er ikke garanti ved salg. 

MK står for indkøb.

Skal vi have et minimums antal? (Evt minimums antal fra foreningen?). Giver det mening at vi holder arrangementer der kun bruges af bestyrelsen? Vi ser på det efter under evalueringen af arrangementet.

Foredragsaften

Zenia er ikke afvisende overfor ideen. Hun vil gerne have detaljer.

AN har snakket med Henning fra Nystrøm&Krabbe, de vil gerne lægge lokaler til.

Hvad skal vores team være? (Zenia har et foredrag hun rejser rundt med) Vi kan spørge ind til andre temaer. 

MK arbejder videre med kontakt til Zenia omkring pris mm. 

Vi vil gerne invitere de andre foreninger i Aarhus med. 

AJF Hjemmeside

AN: Der mangler nogle adresser på nogle bestyrelsesmedlemmer.

MK: Det er med fuldt overlæg, der er kontaktinformation på formand/næstformand og kasserer.

Aktivitet på siden:

Flugtskydning og råge regulering er de mest besøgte steder. Der bliver læst referater fra bestyrelsesmøder. 

Der er 39 modtager på nyhedsbrevet (33 har modtaget og 21 har åbnet det)

Genaktivering af hjemmesiden – Vi har overset en fakturaer for hjemmesiden – hjemmesiden var midlertidigt nedlagt indtil den var betalt. Der er løst problemet, så fakturaen kommer direkte til PEB. Vi har et andet web-domaine (Aarhusjaegerforbund) det har vi mistet lige nu, MK anbefaler at vi køber det tilbage. MK tager kontakt og undersøger. 

Der var problemer med “svar mail” når man tilmeldte sig til rågeregulering. MK har oprettet en ny AJF mail som han anbefaler der bliver brugt til tilmelding i fremtiden.  

Henvendelser på hjemmesiden

Et tidligere medlem har meldt sig ind efter han modtog nyhedsbrevet.

Skal det gøres mere tydeligt, hvilke fordele der ved at være medlem af AJF.

Vi har fået en henvendelse fra en borger, der havde ræveunger under huset. MK har vendt tilbage til hende, at vi ikke kan hjælpe med regulering. 

Spam: Vi er begyndt at få spam igennem vores kontaktformular MK har lagt et ekstra lag sikkerhed på formularen. I den forbindelse har Morten fundet en del “ældre” henvendelser der muligvis ikke er blevet besvaret. De vil blive videresendt til formand/NF. 

Kokkeaften

Ole er fraværende, men vi vil gerne have en opdatering. 

Harlev Jagtforening

Harlev jagtforening er blevet opløst på ekstraordinær generalforsamling. Jægerne Aarhus samler deres medlemmer op.  

Henvendelse fra https://friluft.dk/

Vi har fået en henvendelse fra friluft. De tilbyder at vi kan få en rabatkode til deres hjemmeside på 10% som vi kan sende til vores medlemmer.  

Vi vender tilbage og hører hvad de vil tilbyde os for samarbejdet. Lige nu er det kun en fordel for dem.

Generelt kunne vi blive bedre til at tage kontakt til de forskellige jagtforretninger og høre om de vil tilbyde sponsorater til vores arrangementer og lignende. 

Næste møde

Hos Anders (Vejlby Vænge 70, 8240 Risskov) tirsdag 15/8 kl 18.30

Eventuelt

Der er foreslået, at møde start for bestyrelsesmøderne rykkes frem til 18.30. Det er der enighed om hos de fremmødte.