Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

by
982 982 people viewed this event.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på 

Café Fortegården, Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov
Mandag den 13. november 2023.

Kl. 18.00 præcis serveres der gule ærter med diverse tilbehør i restauranten.

Foreningen er vært ved spisningen, inkl. 1 øl/vand og en dram, samt kaffe og en småkage.

Tilmelding kun til generalforsamlingen eller generalforsamling inkl. spisning skal være formanden, Adam Nathansen, i hænde senest mandag den 6. november 2023 på E-mail adam@nathansen.dk eller SMS 20230024

Kl. 19.30 begynder generalforsamlingen med følgende dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent.
 • Beretning om foreningens virksomhed ved formanden og udvalgsformændene.
 • Kassereren fremlægger regnskab og status.
 • Forslag fra bestyrelsen.
 • Indkomne forslag. 
  (Skal være formanden i hænde senest mandag den 1. november 2023)
 • Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse.
 • Valg af kasserer. På valg er kasserer Poul Erik Borg – modtager genvalg
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er, Morten Kirstein – modtager ikke genvalg,
  Ole Nordby Adolphsen – modtager ikke genvalg.
 • Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Arthur Wierema – modtager genvalg.
 • Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

  På valg er:

  • Kirsten Rosenlund 
  • Niels Krabbe
  • Finn Østergaard Nielsen
  • Allan Frengler – alle de nævnte modtager genvalg.

 • Eventuelt.

Med jægerhilsen og på gensyn

P.b.v. 

Adam Nathansen – Formand Århusjægerforbund

Yderlige detaljer

Registration email/URL - adam@nathansen.dk

 

Dato og tid

13-11-2023 - 18:00
 

Begivenhedskategori

Del med dine venner