Referat af bestyrelsesmøde 14/03-24

Bestyreslemøde 14-03 2024 hos DL

Fremmøde:

AN, KK, DL og ASJ

  1. Godkendelse af referat

Godkendt.

  • Siden sidst

Ekstraordinært bestyrelsesmøde: Hyggeligt aften

Årsmøde Aarhus Jægerråd: Hele bestyrelsen deltog. Mødet gik som forventeligt. Mange af de samme problemstillinger som vi ser blev diskuteret.  

Kreds 3 årsmøde: AN og DL deltog. Det er svært at komme igennem til hovedbestyrelsen/kredsen der er ingen repræsentanter fra Aarhus i koordinator roller/udvalg m.m.

  • Kommende arrangementer/aktiviter

Havjagter: Kopier fra PEB skriv.

PEB har været i kontakt med Skipper Clausen i Juelsminde, han har ikke sejlet havjagt før men har en makker der er hav jæger. Vi kan få en prøve ture til 6.000dkk. PEB foreslår vi kan spørge Henrik Nielsen om han vil med som assistent til Skipper.

Bestyrelsen mener der skal en erfaren skipper med. Vi kan evt. spørge strandjagts foreningen om de ville kunne hjælpe hvis Henrik ikke kan.

PEB arbejder videre med at booke andre ture fra Middelfart eller Grenå. Hvis vi skal sejle fra Grenå skal der laves klare betingelser med Skipper om hvilke forhold vi vil sejle under.

Bestyrelsen giver PEB frie tøjler til at forhandle forhold med skipper.

Ulfborg 27/4:

Der er plads til flere frivillige, da der er lidt fra fald.

Arregement på Kalø:

Bue og pil rute til 2500kr. Der vil være en forfriskning bagefter. 

DL vil prøve på at få kontakt til Kalø om at booke shelter pladsen med en kok/fortæller til at styre ”slaget”

Flugtskydning:

27/5

1/7

19/8

ASJ skriver til Hummeluhr og giver dem ”heads up” på vi kommer.

Nystrøm og Krabbe:

De mener det er for sent til et event med fokus på bly-fri. Folk har taget deres valg allerede. Vi ser på det igen senere.

  • Hjemmesiden

PEB bliver facebook ansvarlig.

ASJ kigger på hjemmesiden og ser om han kan få styr på hjemmesiden.

  • Foreningens fremtid

Vi arbejder videre med hvordan foreningens fremtid skal være.

  • Næste møde

2/5 hos ASJ

  • Evt.

Der skal laves et opslag til lodtrækning af kommunale jagter.

Det er fint med tilmelding per mail til kasserer@ajf.dk

Opslaget skal indeholde:

Tilgængelige jagter

Dead line 1/5. Lodtrækning på bestyrelsesmøde 2/5.

Mail skal indeholde medlemsnummer og ønske til jagt type (Riffel eller hagl).