Referat af bestyrelsesmøde 16/01-24

Bestyrelsesmøde 16-01 2024 hos Adam

Fremmøde

Alle

  1. Godkendelse af referat.

Godkendt. Endnu ikke på hjemmesiden da der er problem med at få det lagt ind. DL sender koder til ASJ.

  • Siden sidst

Generalforsamling: 13 deltager, maden var fin. Bestyrelsen fik mandat til at arbejde med foreningens fremtid.  Nedsat bestyrelse (Fusionering/Forsættelse/nedlæggelse).

Havjagt: 1 tur til Lillebælt, god båd ingen fugle desværre. Grenå: Alle tre ture blev aflyst (Vi aflyste 2 og skipper aflyste 1). Skipper var noget utilfreds med vores aflysninger men vi mente ikke vejret var til at sejl, han var uenig. Vi betalte 4000kr for at aflyse den sidste tur.

Til næste sæson vil PEB prøve på at vi sejler fra Lillebælt og Juelsminde i stedet. Hvis vi sejler fra Grenå vil der blive lavet en klar aftale med Skipper for hvornår vi sejler.

  •   Kommende arrangementer

Jægerråds årsmøde: Der er valg af delegerede til Repræsentantskabsmødet, DL er på valg.

  • Forslag til aktiviteter i 2024

Havjagt: Der vil blive planlagt 3/4.

Hjemmeside: ASJ/DL tager en aften til hjemmeside.

Store skydedag: I Ulfborg 24/4.

Kokkeaften på Kalø: Tilberedning af noget vildt. Evt. sammen med en anden aktivitet. KK tager kontakt omkring aktiviteter

Put and take: Vil vi ikke afholde i år.

Flugtskydning/riffelskydning: Samme som sidst. ASJ vil gerne stå for nogle fælles flugtskydnings aftener.

Foredragsaften: Diana jagtrejser hos Nystrøm og Krabbe. Evt. med fokus på bly-fri riffel ammunition. AN vil arbejde på det.

  • Foreningens fremtid

Bestyrelsen ser helst at vi laver en fusionering med andre foreninger. Der 5 foreninger i Kreds 3 der kan være relevante for os. De største problemer vi ser er samarbejdsvilligheden og at de kræfter der er i de forskellige foreninger mister deres platform (Vi skal sørge for at aktivere de medlemmer).

AN laver et oplæg vi kan kigge på det ved senere møde.

  • Næste møde

14/3 hos DL

  • Evt

Forsikring til skydebaner – AN sender mail til PEB.

Nye datoer for indsendelse af indlæg til Jæger. I Januar udgaven af Jæger er der en tabel over datoer for deadlines til bladet. Det er ikke længere på fast dato.

To Do liste:

Havjagt: PEB undersøger muligheder med både og booker jagter.

Hjemmeside: ASJ/DL undersøger muligheder

Flugtskydning: ASJ udvælger datoer til foreningsaften og koordiner med Hummeluhre

Foredragsaften: AN arbejder på muligheder

Fusionering: AN laver ”oplæg” til andre foreninger.