Referat af bestyrelsesmøde 15/08-23

Bestyrelsesmøde hos Anders Svarre Jakobsen,
Vejlby Vænge 70, 8240 Risskov
Tirsdag 15/08-2023, kl. 18.30

Fremmøde:

 • Morten Kirstein – MK
 • Kristian Kristiansen – KK
 • Poul Erik Borg – PEB
 • Anders Svarre Jakobsen – ASJ
 • Adam Nathansen – AN

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

Siden sidst

Repræsentantskabsmøde

Da Dan Lillebæk ikke var til stede under bestyrelsesmødet, vil han informere om det ved det næste bestyrelsesmøde.

Put And Take arrangement

“Put And Take” arrangementet blev aflyst grundet manglende tilmeldinger ud over de få der var fra bestyrelsen.

Arrangementet var blevet annonceret flere gange på vores Facebook-side og er også tilgængeligt på vores hjemmeside samt sendt ud via vores elektroniske nyhedsbrev, som man kan melde sig til via hjemmesiden ajf.dk eller århusjægerforbund.dk

Kirsten Rosenlund og Henrik tolder havde ikke set annoncen, da den ikke blev inkluderet i jagtbladet, og bruger nok ikke vores digitale platforme som Facebook og foreningens hjemmeside.

Kristian har ladet sig fortælle at nogle medlemmer inklusiv sig selv, ikke har haft held med at tilmelde sig via hjemmesiden. 

Dette skyldes, ikke at tilmeldingsformularen ikke har virkede, men blot at nogle medlemmer ikke har den store erfaring med brug af det digitale medie.

Vi er enige om at give “Put & Take” arrangementet en chance til igen næste år. Vi mener, at timingen for eventet er passende.

Opfølgning på kommende arrangementer/aktiviteter

Havjagter – alternativ båd/skipper

Vi har planlagt havjagt fra Grenaa på følgende datoer:

 • 4 November  – 2023
 • 9 December – 2023
 • 13 Januar – 2024

Vi skal deltage på M/S Sabine den 18. november, hvor der vil være sejlads til Båring vig og en tur rundt om Endelave.

Der er tilstrækkelige pladser til rådighed om bord.

Prisen er 5500 kr, med en rabat på 250 kr for medlemmer og 350 kr for gæster.

Skibby

Vi har intet hørt omkring datoer, men vi har fundet disse datoer fra deres hjemmeside.

1. maj – 30. september
Torsdage: 15.00 – 20.00

I sommerferien (juli måned) er der kun åben efter aftale (hvis muligt).

Foredragsaften

Zenia har desværre ikke vist interesse for vores henvendelse, og vi ved, at hun allerede har en tæt kalender med andre arrangementer i år. Vi overvejer stadig ideen, men vi er opmærksomme på, at det måske ikke passer ind i hendes nuværende tidsplan.

Kokke Aften

Vi har ikke nået vores deadlines, så vi er nødt til at udskyde eventet til næste år. Vi skal blive skarpere på at få tingene gjort!

Generalforsamling

Datoen er sat til den 13/11 hvor formanden (Adam) laver indkaldelse og booker fortegården til 15 personer. 

Medlemmer af bestyrelsen:

 • Morten genopstiller ikke. 
 • PEB ønsker genvalg.
 • Ole “ønsker genvalg”

Vi mangler en ny webmaster til at overtage hjemmesiden fra Morten. 

Deltagelse ved vores generalforsamlinger:

Hvordan kan vi øge deltagelsen af vores medlemmer ved generalforsamlingen? Alle foreninger i Aarhus oplever medlemsnedgang. Kunne vi eventuelt overveje at arrangere en lodtrækning eller lignende? 

Måske kunne Nystrøm og Krabbe være interesserede i at være sponsorer, eller måske andre virksomheder inden for jagt branchen? Kunne vi også overveje at tilbyde nogle jagtrelaterede præmier? For eksempel en gratis plads på en havjagt? 

Til vores jæger medlemmer: Vi planlægger en lodtrækning med attraktive præmier til dem, der deltager i generalforsamlingen.

Du kan læse indkaldelsen her

Harlev Jagtforening

Det lå bedre til Aarhus jægerne end til os. De havde bedre relationer til dem.

Henvendelse fra friluft.dk

Friluft.dk henvendte sig med en forespørgsel om at anvende vores platform til gratis reklame. Vi valgte at takke nej til tilbuddet og henviste dem i stedet til Danmarks Jægerforbund.

Annoncering af arrangementer

Skydedagen og arrangementet “put/take” blev ikke annonceret i “Jæger” magasinet. Vi bliver nødt til at placere vores arrangementer i “bagposten”.

Det er vigtigt, at vi annoncerer “bag posten”, på vores hjemmeside og på Facebook. Den person, der er ansvarlig for arrangementet, skal sørge for, at annonceringen sker i god tid, og de skal også lave en “spiseseddel” til webmasteren, så den kan blive lagt på hjemmesiden og delt på Facebook.

Arrangering: Det er ikke tydeligt om hvor tidligt vi skal sende ting til “Jæger”.
Den tidsfrist de har, er ikke særlig tydelig. Vi skal enten sende annoncer “40” eller “70” dage før. Altså d. 20. i enten måneden før eller to måneder før.

Næste møde

Hos Kristian Kristiansen den 10/10-2023 kl 18.30

Eventuelt

Ingen