Referat af generalforsamling 2022

Sted: Mandag den 14. november 2022. Kl. 19.30
Referent: Arthur Wierema

 1. Valg af dirigent. Henrik Nielsen blev valgt.
 2. Formandens beretning.

Bestyrelsen

Efter vores forrige generalforsamling i november 2021 konstituerede bestyrelsen sig på vores første bestyrelsesmøde som følgende:

Formand: Arthur Wierema
Næstformand: Dan Lillebæk
Kasserer: Poul Erik Borg
Sekretær: Arthur Wierema
Bestyrelsesmedlem: Kristian Kristiansen
Bestyrelsesmedlem: Adam Nathansen
Bestyrelsesmedlem: Morten Kjær
Suppleant: Morten Kirstein

Bestyrelsesmøder i 2022

Vi holdt 4 flere bestyrelsesmøder hos henholdsvis

 • Januar – Morten Kjær
 • maj – Kristian
 • august – Adam
 • september – Arthur

Vi blev her i 2022 ikke generet af Covid-19, så alle de planlagte møder blev afholdt.

Omrokade i bestyrelsen

Midt i året var vi dog tvunget til at omrokere i bestyrelsen, idet Morten Kjær var nødt til at trække sig på grund af helbredet.

Det havde vi selvfølgeligt alt forståelse for.

Morten Kirstein var villig til at blive menig bestyrelsesmedlem i Morten Kjærs plads og det er vi meget glade for. Ham har vi allerede haft meget glæde af. Tak.

Ole Adolphsen er så blevet suppleant i Morten Kirsteins plads. Også tak for det Ole.

Hvad har vi så lavet i år?

Havjagt.

Kristian har – efter at have stået for organiseringen af havjagterne til alles fulde tilfredshed i mange år – givet stafetten videre til Poul Erik, som godt ville påtage sig dette – i sæsonen ret krævende job. Det påskønner vi.

Vi kom afsted alle tre gange i den forrige jagtsæson.

 • Oktober 2021 fra Grenå: 2 sortænder og 7 edderfugle,
 • december 2101 fra Middelfart: 1 gås,
 • januar ‘2022 fra Grenå: 9 edderfugle og én måge.

I den nye sæson blev havjagten her i oktober aflyst på grund af for megen vind. Der er dog planlagt to havjagter på lørdag den 3. december og lørdag den 7. januar.

Der er der stadigvæk mulighed for at være med. Tilmelding sker ved henvendelse til Poul Erik på havjagt@ajf.dk

Store skydedag i Ulfborg

-Så var der den 30. April Store skydedag i Ulfborg, som Dan vil fortælle lidt mere om.
Dan:
På grund af corona-efterveer var der nok mange, der havde svært ved at komme af huse. Vi blev kun ca. halvdelen af det sædvanlige antal. Der arbejdes på at få medlemmer fra THME og igen Mundelstrup med næste år. Ellers en god dag og en tak til dem, der hjælp med organiseringen af det.

Put and take dag

Put and take blev afholdt traditionen tro i Pinds Mølle i juni-måned.

Kristian stod for organiseringen og afviklingen af det. Han blev også godt hjulpet af Morten Kirstein og hans veninde, som var meget erfarne og effektive og gode til at få ryddet de forhindringer af vejen, som var opstået undervejs.

Vi var heldige med vejret trods udsigt til kraftige byger var der sol hele eftermiddagen.
Vi var 28 voksne 6 børn som alle blev godt mætte af fisk og pølser.

Kokke aften

Vores vante kokke aften var vi nødt til at aflyse. Der var ikke nogen som så sig i stand til at løfte den opgave efter Morten Kjær var trådt tilbage. Men den er ikke død til næste år.

Facebook og Hjemmeside

Morten Kirstein har overtaget hvervet fra Richard Kristensen.
Det er nu påkrævet at bestyrelsen går i dialog med hinanden – og meget gerne også nu til generalforsamling sammen med vores fremmødte medlemmer – hvad vi vil med Online og Sociale medier.

Hvad ønsker vi de skulle kunne, og hvad vil vi gerne opnå?
Det er selvfølgelig en skam at Morten Kirstein er forhindret i aften, men vi kan notere eventuelle forslag her i referatet.

Medlem af Jægerrådet i Århus

Århus Jægerforbund er medlem af Jægerrådet i Århus. Den 24. Februar blev der afholdt årsmøde i jægerrådet.

Her blev der valgt en ny formand Ole Lyngdrup Madsen, som afløste mig som havde siddet der 5 år. Jægerrådet står for et godt samarbejde mellem de århusianske jagtforeninger (13 styk) og for blandt andet regulering af Råger – en stor og vægtig post, som vores Poul Erik tager sig af.

Videre regulering af måger og ræv, men vel allermest og vigtigst regulering af mårhunde. Sidstnævnte har været noget af en succeshistorie, idet der her i år ikke har været nær så mange mårhunde end i ‘20-’21. Men de skal nok komme igen, når jægerne hviler på lauerbærene.

En stor ekstra opgave for jægerrådet her i år har været organiseringen af Danmarks Jægerforbunds stand/bod på FoodFestivalen.

Det var egentlig en opgave for Kreds 3 og de var ogsǻ bestemt med til organiseringen, men den største del blev løftet af Århus Jægerråd med Ole Madsen som meget kyndig organisator. Selv havde jeg som opgave at finde 30 medlemmer fra de århusianske jagtforeninger, som var villig til at bemande boden over de 3 dage, hvor FoodFestivalen stod på.

Vi annoncerede på alle jagtforeningernes hjemmesider her i Århus, men det holdt lidt hård med at finde folk, der vil give en hånd med. Heldigvis fik vi forstærkning fra et hold frivillige fra organisationen ‘Bliv Naturligvis’, som var rigtig gode til at få det store publikum i tale.

Alt i alt blev det en stor succes. Hundredvis af smagsprøver af krondyrkød blev langet over disken, og vi fik snakket en del om jagt med ganske almindelige mennesker som var nysgerrige og åbne. Så det bliver sikkert gentaget næste år.

Tak til Morten Kjær

som sidste punkt vil jeg gerne rette rampelyset på vores bestyrelsesmedlem i rigtig mange år – Morten Kjær.

Morten, jeg taler helt sikkert på vegne af hele bestyrelsen, når jeg siger, at det kom lidt som et chok, da du meddelte, at du var nødt til at trække dig omgående på grund af dit helbred.

Først og fremmest fordi begrundelsen ikke er særligt sjov, men også fordi vi i dig mister et meget aktivt medlem, som har stået for rigtig mange aktiviteter. Ofte har du haft en spøjs idé til et arrangement, som kunne pifte et kendt koncept lidt op. Jeg tænker her især på kokkeaftener, hvor vi f. eks. Fik bålmad ved Nymølle. Med en masse pølser lavet af vildt.

Du er også meget god til at instruere folk til de forskellige arrangementer bl.a. på riffelbanen, hvor du giver dem styrket selvtillid i våbenbetjening og i selve skydningen.

Du er meget gavmild med ros, når du kan se, at der er en grund til det. Og det gør at folk gerne henvender sig og beder om et godt råd.

Så foreningen kommer til at savne dig, og vi vil gerne sige tak for din indsats i så mange år.
Herved en lille erkendtlighed.

Nuværende formand træder af

Derved er jeg kommet til ende af min beretning. Det bliver også min sidste beretning som formand.

Idet jeg stopper på grund af for stort et arbejdspres i mit professionelle liv. Vi skal så senere i aften vælge en ny formand. Jeg vil gerne sige tak til resten af bestyrelsen for de mange gode møder vi har afholdt.

Vi har jo tilbragt mange aftener i hinandens selskab i løbet af de sidste 25 år. Og ind imellem – dog alt for lidt – har vi også været på jagt sammen. Hvad der altid var ganske fornøjeligt.
Så tak for det. Og tak for ordet

Reaktioner på beretningen

 • Finn bemærker at han først fik øje på et arrangement, da det blev slået op på Facebook. Så det skal der arbejdes videre med.
 • Kirsten vil helst læse Bagposten fra Jægerbladet.
 • Poul Erik: Hjemmesiden skal opdateres og holdes opdateret. Gerne links til jagttider og lignende.
 • Henrik: Bestyrelsen skal arbejde videre med det her.
 • Finn: Bestyrelsen skal have carte blanche til at forbedre tingene.
 • Beretningen er godkendt.

Regnskab og status

Poul Erik gennemgår regnskabet. Årets resultat : kr.- 8.634,04.
Netto formue: kr.146.264,25
Regnskabet er godkendt.

 • Ingen forslag fra bestyrelsen.
 • Ingen indkomne forslag.

Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse

Poul Erik foreslår at holde fast i et kontingent på 102 kr.
Indtægter 22/23 47.000kr.
Udgifter 22/23 52.300kr.
Resultat -5.300kr.

Kirsten:
Ville gerne at der blev organiseret noget jagt til medlemmerne. Det må gerne koste noget.

Dan:
Vores gave til Århus Strandjagtforening blev meget værdsat. Tak derfra.

Anders:
De kommunale jagter har den ulempe, at man så ikke er på jagt med andre medlemmer fra ens egen forening, som man måske vil opbygge et netværk.

Kristian: det er jo hyggeligt alligevel. De andre er jo jægere.
Budget blev vedtaget

Ny bestyrelse

Valg af ny formand

Adam er indstillet til kandidat. Adam vil godt. Der var ikke andre kandidater. Adam blev valgt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:


Morten Kjær. Ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Ole Adolphsen.
Dan Lillebæk. Dan ønsker genvalg.
Kristian Kristiansen. Kristian ønsker genvalg
Ole blev valgt. Kristian og Dan blev genvalgt.
Anders Svarre blev valgt ind i bestyrelsen.

Valg af bestyrelsessuppleant.

Arthur bliver valgt som suppleant.

Valg af to revisorer og suppleanter

Kirsten Lytken Rosenlund og Nils Krabbe er blevet genvalgt.
Suppleant: Finn Østergaard Nielsen og Allan Frengler genvalgt.

Eventuelt.


Morten: de blyfri riffel patroner: Messingprojektiler det duer!
Finn har også gode erfaringer med blyfri. Det kører ballistisk lige efter bogen.

Henrik siger tak for god ro og orden.

Adam vil gerne have at alle nye medlemmer af bestyrelsen sender ham deres

fornavn , efternavn, email adresse og telefonnummer til
Adam@nathansen.dk
Peborg.40@gmail.com