Generalforsamling 2022

Kære medlemmer
I indkaldes herved til generalforsamling i Århus Jægerforbund

Dato: mandag den 14. november 2022.
Tid: Middagen starter kl. 18:00 / Generalforsamling starter kl. 19.30
Sted: Fortegårdens Plejecenter, Femmøllervej 10, 8240 Risskov
Tilmelding: senest mandag den 7. november. (På grund af forplejningen til middagen )

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Regnskab og status
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Indkomne forslag
 6. Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse
 7. Valg af formand. Arthur Wierema ønsker ikke genvalg. Adam Nathansen stiller op som kandidat.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 9. På valg er: 
  Morten Kjær. Ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Ole Adolphsen
  Dan Lillebæk. Dan ønsker genvalg.
  Kristian Kristiansen. Kristian ønsker genvalg.
  Arthur Wierema. Ønsker ikke genvalg.
 10. Valg af bestyrelsessuppleant
 11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
 12. Eventuelt
 13. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødet, dvs. den 1. november

Velmødt!

Med venlig hilsen

Arthur Wierema
Formand