Årsmøde i Århus Jægerråd

Indkaldelse til Årsmødet i Jægerråd Århus.

TID/STED: Vejlby-Risskov hallerne, torsdag den 24. Februar kl. 19.

Alle medlemmer af Århusianske jagtforeninger er velkomne.
Vi regner med at starte med et oplæg. Oplægsholderen vil blive drøftet på jægerrådsmødet den 9. februar og umiddelbart bagefter offentliggjort.

Selve årsmødet starter kl. 20.00

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke, samt orientering om bestyrelsens sammensætning.
 3. Valg af formand. Arthur Wierema går af som formand og ønsker ikke genvalg.
  Interesserede som vil stille sig kandidat til formandsposten skal give sig skriftligt til kende til nuværende formand senest ti dage før årsmødet.
  Kandidaternes navne vil senest 7 dage inden årsmødet blive offentliggjort i denne indkaldelse.
  Indtil videre har meldt sig som kandidat Ole Lyngdrup Madsen fra Todbjerg Mejlby Hjortshøj Egå Jagtforening.
 4. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
 5. Vores kredsformand Reidar Lænø og HB- medlem Torben Schulz Jensen har ordet.
 6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Forslag kan fremsættes af årsmødets deltagere:

 • Bestyrelsen i jægerrådet.
 • Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen.

Forslag som ønsket behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af jægerrådets bestyrelse, skal skriftligt være jægerrådsformanden i hænde senest to uger før årsmødet.

Efter årsmødet er der lodtrækning til de forskellige jagter på de kommunale arealer i den kommende jagtsæson.

Vel mødt.

Ps. Jægerrådet er vært med kaffe, en øl eller vand og et par madder. Yderligere drikkevarer kan købes på stedet.

Mvh.
På vegne af Jægerrådet