Flugtskydnings koordinator søges i kreds 3

Danmarks Jægerforbund har fokus på udvikling, af uddannelse af samt aktiviteter for haglskydning i Danmark.

Derfor har vi brug en koordinator, der brænder for haglskydning i kreds 3

Så er der nu mulighed for at blive kredsens nye Flugtskydnings koordinator flugtskydning i Kreds 3.

Dine opgaver og ansvarsområder

 • Sikre koordinering af haglskydeprøver og konkurrencer i kredsen, så de overholder, de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer.
 • Sikre, at Danmarks Jægerforbunds sekretariat modtager de nødvendige oplysninger i forbindelse med afvikling af prøverne.
 • I nødvendigt omfang yde bistand til baner og instruktører, samt sekretariatet indenfor området.
 • Deltage i udvalgsmøder i DJ’s Flugtskydnings udvalg og arbejde til enhver tid for det i udvalget besluttede.
 • I samarbejde med Flugtskydningsudvalget sikre aktiviteter, undervisning/uddannelse og at prøver bliver afholdt i kredsen.
 • I samarbejde med kredsbestyrelsen og områdets sagkyndige, instruktører skabe forståelse og netværk, så aktiviteterne styrkes for dermed at sikre udvikling og fremdrift på området.
 • Skabe et netværk og team i kredsen mellem baner, instruktører og hjælpere.

Dine faglige kompetencer.

 • Har gode organisatoriske evner samt evt. erfaring med at motivere frivillige.
 • Interesseret i at skabe udvikling af jægernes skydefærdigheder.
 • Uddannet flugtskydningsinstruktør.

Personlige styrker.

 • Kunne samarbejde på en konstruktiv måde, der skaber tillid og gode relationer.
 • Kan gå foran med Kredsbestyrelsen i ryggen.
 • Er serviceorientiert og fokuseret på medlemmernes behov og DJ’s værdier.
 • Har et godt overblik og gode formidlingsevner både på skrift og i tale.
 • En udadvendt, lyttende og tillidsvækkende personlighed
 • Almindelig bruger af IT-systemer

Vi tilbyder.

 • Onboarding forløb i opstartsfasen via kredsens bestyrelse og DJ’s administration.
 • Telefon- samt befordringsgodtgørelse i henhold DJ’s retningslinjer for kredse.
 • Beklædning med logo til brug i forbindelse med arrangementer, møder m.v.
 • Personlige udviklingsmuligheder i en professionel organisation.
 • DJ Lederuddannelsen for Frivillige Organisatorisk refererer du til kredsformanden.

Stilling søges ved at sende en ansøgning til Kredsformanden på mail:
rl@midtjagt.dk

Ansøgning skal indeholde en kort motivation for ansøgning og beskrivelse af dig, samt angivelse af:

Medlemsnr:
DJ-forening:
Navn:
Adresse:
Telefon nr:

Ansøgningsfrist: 22. maj 2022
Tiltrædelse: snarest muligt eller efter aftale.

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kredsformand Reidar Lænø (kreds 3)
Tlf.: 21 26 25 99

Alle henvendelser behandles diskret og efter gældende regler for dataforordningen.