Aflysning af jagterne på de kommunale arealer i Harlev!

Kære alle

Udvalget for ¨Jagten på de Kommunale Arealer’ har besluttet at aflyse jagterne på arealet i Harlev. Forpagteren af kommunens jord på stedet har fældet træer og på anden vis skadet biotopen i en grad, som har gjort at vildtet har søgt andre steder at gå hen. Jagtmæssigt er det blevet uinteressant.
Der er dog en del medlemmer af jagtforeningerne, som har trukket en jagtdag på markvildtet eller en andejagt i Harlev, som bliver berørt af dette. Deres ‘præmie’ bliver til en nitte. Det er surt.
Problemet er dog, at udvalget ikke ved, hvem vi skal sende dette brev til. Grunden er et teknisk uheld med harddisken i Bo Kristiansens computer. Den er gået i udue, og det var dér navnene og emailadresserne på vinderne var gemt.
Bo beklager, at det er sket, men han kan heller ikke gøre for det og ændre på det.
Derfor beder udvalget nu alle foreningerne om at lægge vedhæftede brev på deres hjemmeside, således at aflysningen og dens årsag bliver kundgjort og spredt.
På forhånd tak for hjælpen
Venlig hilsen
Arthur Wierema
Tel. 22409700