Formodet ulveangreb ved Silkeborg | Vildtforvaltningsråd kræver arealbegrænsning for kronvildt | Lodsejere søges til fondspriser for 300.000 kr.