Hvor våbentilladelserne kommer fra | Deltagere i agerhøneprojekt søges | Jagtforeninger kan søge midler i Hedeselskabets pulje