JægerNyt nr. 13, 2018

alt text
Danmarks Jægerforbund

JægerNyt nr. 13, 2018

Indbydelse

Få indsigt i EU’s indflydelse på jagten i Danmark
​Af: Morten Sinding-Jensen

Hvorfor kan der ikke fastsættes jagttid på bramgås og ulv? Hvordan kan vi få mere indflydelse på naturdirektiverne og EU’s landbrugspolitik? Få svar på disse spørgsmål og mange flere, når et skarpt panel i Jagtens Hus den 12. april debatterer og gør os klogere på EU’s indflydelse på jagten i Danmark.

For de danske jægere kan den bureaukratiske vej til EU ofte synes både lang, stenet og ufremkommelig. Vi oplever fra tid til anden langsommelige og bureaukratiske processer, som, vi mener, spænder ben for simple konkrete politiske tiltag, der kan gavne naturen og vildtforvaltningen i Danmark. Ja, somme tider opfatter vi det nærmest som en juridisk benlås!

I dagligdagen slynger vi om os med begreber som fuglebeskyttelsesdirektiv, habitatdirektiv, landbrugspolitik, kommissionsforslag og CAP-reform, men hvad dækker disse begreber i virkeligheden over, og endnu vigtigere; hvordan kan vi fra dansk side få indflydelse på dem?

På den baggrund har Danmarks Jægerforbund taget initiativ til en EU-debataften for at tilvejebringe de danske jægere mere transparens og dermed viden om, hvordan EU-politik bliver til, når så mange forskellige lande skal blive enige om en fælles kurs.

Stærkt panel
Til at oplyse om og debattere dette spændende emne har vi inviteret medlem af EU-Parlamentet Bendt Bendtsen, formand for Europaudvalget Erik Christensen (S), cheflobbyist for Nordisk Jægersamvirke Johan Svalby, Susanne Mikkelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet og naturligvis vores egen formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.

Helt konkret skal vi høre, hvordan habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet samt EU’s landbrugspolitik på den ene side påvirker dansk jagt, og hvordan vi jægere på den anden side kan påvirke direktiverne og landbrugspolitikken i den retning, som vi ønsker det.

Tag del i debatten
Hører du til de jægere, der mener, at bureaukratiske EU-processer spænder ben for naturen og vildtforvaltningen i Danmark og har du lyst til at få mere viden om, hvordan EU-politik rent faktisk bliver til, så mød op og giv dit besyv med, når Danmarks Jægerforbund stiller skarpt på habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet samt EU’s landbrugspolitik i forhold til dansk jagt.

Arrangementet i Jagtens Hus, der varer fra klokken 19-22, er åbent for alle jagtpolitisk interesserede. Der er gratis adgang med servering af kaffe og kage undervejs, men tilmelding er nødvendig:

Tilmeld dig her:
https://flexbillet.dk/dj-kursus/event/r06dt3/details/

 

Om JægerNyt
JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillig

Ny lederuddannelse til frivillige
Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser