JægerNyt nr. 15. 2017

 alt text
JægerNyt nr. 15, 2017

Velkommen til JægerNyt. Her kan du orientere dig om nyt fra Danmarks Jægerforbund til dig som tillidsmand.

I dette nummer kan du læse om:

  • Nyjægermagasinet
  • Ny arbejdsskadeforsikring

Nyjægermagasinet er på gaden
Af: Joan Brønnum Kvist

Når du fisker Jæger op af postkassen i næste uge, vil du også få vores nyjægermagasin med. Men du kan allerede nu læse en digital version lige her.

Vis magasinet til en nyjæger du kender, men smugkig selv i det først, for det er propfyldt med nyttig viden.

Magasinet distribueres sammen med kursistmapperne til jagttegnskursister.

Der ud over er det oplagt at bruge magasinet på skydebaner, i foreninger og til arrangementer, hvor der møder nyjægere op. Bestil magasinerne på mailjbk@jaegerne.dk. Husk at oplyse, hvor mange du ønsker, og hvor de skal leveres til.
Arbejdsskadeforsikring
Af: Mikala Høj Laursen

Alle bestyrelsesmedlemmer i lokale jagtforeninger er pr. 1.4 2017 er nu omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Ifølge policen er de sikrede:

“Sikrede og aktivitet
Forsikringen omfatter bestyrelsesmedlemmer for de lokale jagtforeninger.
Der er ca. 860 jagtforeninger med 2-7 bestyrelsesmedlemmer pr. foreningen.
De bestyrelsesmedlemmer der på baggrund af en vurdering fra Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring (AES), ikke betegnes som omfattet af Lov om Arbejdsskadesikring
i en given skadessituation, på den lovpligtige arbejdsskadeforsikring,
(policenummer 653-736.083), er dækket af denne Frivillige arbejdsskadepolice
– dog gælder særlige betingelser, der er anført i klausul IA30.”

Yderligere information om arbejdsskadeforsikringen fås ved henvendelse til Mikala Høj Laursen påmhl@jaegerne.dk.

 

Om JægerNyt

JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner.

 

Se videoer om skydningInspiration til træningen

Se vores videoer om skydning

alt textKender du DJ’s artsleksikon med beskrivelser af de danske dyrearter?

Artsleksikon