JægerNyt nr. 17, 2017

 alt text
 alt text
JægerNyt nr. 17, 2017

I dette nummer af JægerNyt kan du læse om tilbud om efteruddannelseskursus for flugtskydningsinstruktører  i undervisning af haglprøveaspiranter

Kursets målgruppe:
• Flugtskydningsinstruktører, der ønsker at undervise haglprøveaspiranter forud for haglskydeprøven

Kursets formål:
• Sikre ensartet forståelse for haglprøveinstruksen
• Sikre enkel, effektiv og konstruktiv undervisning
• Sikre god beståelsesprocent blandt aspiranterne
• Skabe tryghed og tillid hos aspiranterne til undervisningen på skydebanerne

Kursets indhold:
• Vejledning i instruktion af haglprøveaspiranter
• Vejledning i procedurer før, under og efter haglskydeprøven
• Vejledning i regler for haglskydeprøven

Kursets afholdelse:
• Kurset afholdes lokalt af kredsunderviseren, og bestilles gennem flugtskydningskoordinatoren eller direkte hos kredsunderviseren.

Du finder listen over kredsundervisere her:http://www.jaegerforbundet.dk/vaben/haglgevaer/find-kredsundervisere-hagl/

Med venlig hilsen
Flugtskydningsudvalget

 

Om JægerNyt

JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner.

 

alt textStrategi 2017-2021.

Læs den her