JægerNyt nr. 19, 2018

 alt text
 Danmarks Jægerforbund
JægerNyt nr. 19, 2018

 

Fremtidens dåvildtforvaltning
Af. Claus Lind Christensen, formand

Arbejdet med dåvildtforvaltningen er nu ved at komme ind i sit afsluttende forløb før vildtforvaltningsrådet forventelig skal behandle emnet den 19. juni. Derfor var dette også det vigtigste emne på det årlige møde for de regionale hjortevildtgrupper, som var samlet mandag og tirsdag i denne uge.

Den endelige indstilling til vildtforvaltningsrådet vil komme fra den nationale hjortevildtgruppe, hvorfor det også var den nationale gruppes foreløbige forslag, der blev sat til drøftelse.

Kernen i dette forslag er, at der for dåvildtet skal skabes en så stor national ramme som muligt, og der ud fra skal de regionale grupper fastsætte de regionale jagttider for at kunne nå de nationale mål. Dette er helt i forlængelse af Danmarks Jægerforbunds holdning til spørgsmålet.https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2018/fremtidens-davildtforvaltning-sat-i-gear/

Der, hvor vandene skiltes, var omkring spørgsmålet om arealkrav, hvor de øvrige organisationer i den nationale hjortevildtgruppe, har et krav om, at der skal indføres et arealkrav i loven, således at alle kan nedlægge en dåhjort, der er større end en spidshjort, men skal der nedlægges flere, så kræver det mere end 50 hektar, og herefter skal man have 50 hektar for hver større hjort der nedlægges. Dette krav er Danmarks Jægerforbund ikke enig i. Vil den indstilling, der sendes til vildtforvaltningsrådet, indeholde et sådan krav, så vil Danmarks Jægerforbund på dette punkt stå uden for.

Fra mødet er der på vores hjemmeside bragt en nyhed, der er noget mere uddybende:
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2018/debat-i-kammertonen-om-davildtet/

Processen herfra er nu den, at den nationale hjortevildtgruppe vil mødes den 18. maj, hvor det endelige forslag forventelig vil blive færdiggjort og sendt til behandling i vildtforvaltningsrådet. Derefter vil det naturligvis være ministeren der i sidste ende tager stilling til spørgsmålet, og hans stillingtagen vil være afgørende for hvornår og under hvilke betingelser der skal drøftes dåvildt i fremtiden.

Der kommer løbende nyheder på hjemmesiden, og der bliver med jævne mellemrum blive sendt et hjortevildtnyhedsbrev med mere nyt.

Ny organisering af arbejdet med de stående hunde
​Af Claus Lind Christensen

Over en længere periode har der været arbejdet med den fremtidige organisering af arbejdet med de stående hunde, faktisk siden januar 2017.
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2017/organisering-af-de-staende-jagthundes-aktiviteter/

Nu er situationen den, at vi er kommet i mål med at få fastlagt vedtægterne, som kommer til at danne rammen om fremtidens organisering i en ny organisation.

Vejen hertil har været lang, og der har været mange drøftelser, og et af de større spørgsmål, der har været, var om Danmarks Jægerforbund i fremtiden også skal afholde prøver for de stående hunde. Konklusionen er, at vi også fremover skal afholde prøver for stående hunde i Danmarks Jægerforbund.

Den nye organisation træder i kraft 1. januar 2019 og derfor skal resten af 2018 bruges til at få detaljerne om arbejdet på plads, og her er der naturligvis en del detaljer, der skal arbejdes med. Dette arbejde vil bliver overdraget til den nye bestyrelse, som vil bestå af en formand, to medlemmer fra Dansk Kennelklub, og to medlemmer fra specialhundeklubberne og to medlemmer fra Danmarks Jægerforbund. Jeg er derfor sikker på, at vi hen over efteråret får tilrettelagt arbejdet på en måde som er til gavn og glæde for de stående jagthunde.

Når der så tales om de stående hunde, så er det jo naturligvis ikke den eneste type hund i dette land, og derfor vil jeg i samme ombæring oplyse, at der Danmarks Jægerforbunds jagthundeudvalg arbejdes på at sikre en større brede i jagthundearbejdet, og det dels via træningen ude i jagtforeningerne, men også i form af samarbejdet med de racespecifikke klubber.
Om JægerNyt

JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivilligNy lederuddannelse til frivillige

Læs mere og tilmeld dig

Kurser og uddannelserKurser og uddannelser

Inspiration til din jagtforening