JægerNyt nr. 20, 2018

alt text
Danmarks Jægerforbund

JægerNyt nr. 20, 2018

 

Betalingspåmindelser udsendes via Nets i denne uge
Af Jens Kjær, Økonomichef

Efter en vellykket udsendelse af betalingspåmindelser på mail, er det blevet tiden at sende påmindelser til de medlemmer, der ikke har opgivet en mailadresse eller ikke har reageret på den elektroniske påmindelse.

Betalingspåmindelserne afsendes til Nets denne uge og vil derefter blive sendt pr. post til restanterne.

Strømafbrydelse i Jagtens Hus på onsdag
Af Jens Kjær, Økonomichef

Onsdag den 16. maj mellem kl. 7 og 8 foretages der en planlagt strømafbrydelse af Nrgi, som rammer Jagtens Hus i Kalø. Det betyder bl.a. at hjemmeside og medlemssystemet vil være ned i perioden.

Hvis afbrydelsen er forbi før kl. 8, vil systemerne også blive startet inden.

Konferencer og temaaftener

I den kommende er der planlagt en række konferencer og temaaftener, som du kan finde i denne oversigt. Du kan også orientere dig her på vores hjemmeside.

Tema aften om råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt i Greve

Den 6. juni kl. 17.00 – 22.00, Tune kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

Kreds 6 og 7 inviterer til temaaften om råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt. Flere steder i landet er der åbenbare udfordringer med at få genskabt robuste bestande af råvildt i de områder, der har været ramt af sundhedsproblemer.

Kan vi gøre noget for forebygge mulige problemer i råvildtbestandene, og hvordan spiller det sammen med forvaltning af då- og kronvildt? Det er nogle af de emner vi behandler på temamødet.

Program:

 • Velkomst ved V/ kredsformand Ole Jervin, kreds 7 og kredsformand Torben Møller, kreds 6
 • Lokale erfaringer med forvaltning hjortevildt v/NN Naturstyrelsen
 • Forvaltning af råvildt v/Jagtkonsulent Fritz Heje Hansen, Rådgivning og Uddannelse, DJ
 • Råvildttrivsel – status og håndtering v/ Chefkonsulent, dyrlæge, PhD Mariann Chriél, Sektion for diagnostik og beredskab, DTU Veterinærinstituttet
 • Dataindsamling – tandsnit v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
 • Forvaltning af dåvildt og kronvildt – best practice v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
 • Forvaltning af dåvildt og råvildt på samme areal v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ

Råvildtforvaltning handler bl.a. om tilgange til afskydning, jagtformer, fodring og terrænpleje.
Målgruppen er jægerne, lodsejere og andre naturinteresserede.

Pris: Medlemmer kr. 224,- Ikke medlemmer kr. 524,- Derudover kan der bestilles sandwich og drikkevarer til kr. 75,-

Frist for tilmelding: Gerne inden den 13. maj

Se mere her, hvor du også kan tilmelde dig.

Ordstyrer: Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ

Tema aften om dåvildt og kronvildt i Silkeborg

Den 20. juni kl. 18.30 – 22.00, Silkeborg medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Program:

 • Historik for nuværende målsætning og baggrund for fastsættelse
 • Refleksioner om opsætning af målsætninger i vildtforvaltning – fordele og ulemper
 • Metoder for måling af om vi når målsætningerne
 • Dynamisk forvaltning af vildtbestande – muligheder og begrænsninger
 • Erfaringer fra udlandet med forskellige forvaltningsmodeller og metoder for måling
 • Samforvaltning af hjortevildt – rå- då-, kron- og sikavildt
 • Udfordringer i den praktiske forvaltning
 • Debat om nuværende målsætninger og bud på revision af målsætninger

Ordstyrer: Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ

Pris: Kr. 80,- pr. deltager inkl. kaffe og kage

Se mere her, hvor du kan tilmelde dig.

Tilmeldingsfrist:  10. juni 2018

Råvildtsymposium i Jagtens Hus

Den 11. september 2018 kl. 10.00 – 16.00 i Jagtens hus, Molsvej 34, 8410 Rønde.

Formål: Symposiet giver et overblik over den nyeste viden fra ind og udland om råvildtets trivsel.

Form: Der er tale om en konference, hvor forskere og forvaltere med den nyeste viden på feltet giver et overblik over deres viden.

Professor Petter Kjellander fra SLU vil formidle erfaringerne fra forskningsprojekt i Sverige, hvor dåvildtets påvirkning på råvildtet er indgående undersøgt.

Oplæggene vil delvist være på svensk og engelsk.

Målgruppe: Myndigheder, forskere, forvaltere, rådgivere og jægere, som ønsker en opdateret viden om råvildtets ve og vel i det moderne landskab.

Ordstyrer: Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ

Pris: Medlem kr. 500,- Ikke-medlem kr. 1000,- Prisen er inkl. forplejning.

Tilmelding: http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/1a18yl

Tilmeldingsfrist: 2. september 2018

Tema aften om då- og råvildtforvaltning i Vissenbjerg

Den 13. september 2018 kl. 17.00 – 22.00, på Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.

Dagsorden:

 • Dåvildtets biologi og levevis v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
 • Forvaltning af dåvildt – best practice v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
 • Råvildttrivsel – status og håndtering v/ Chefkonsulent, dyrlæge, PhD Mariann Chriél, Sektion for diagnostik og beredskab, DTU Veterinærinstituttet
 • Forvaltning af dåvildt og råvildt på samme areal – nyeste forskning v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ

Ordstyrer: Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ

Pris: Medlem kr. 330,- Ikke-medlem kr. 630,- Prisen er inkl. forplejning.

Tilmelding: http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/acsocw

Tilmeldingsfrist:  2. september 2018

Om JægerNyt

JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillig

Ny lederuddannelse til frivillige
Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser