JægerNyt nr. 22, 2017

 alt text
 Danmarks Jægerforbund
JægerNyt nr. 22, 2017

Pas på falske mail i sommervarmen

Vi er blevet bekendte med, at der er falske mails i omløb. Senest er en lokal jagtforeningsformands mailadresse blevet misbrugt til at sende en mail til foreningens kasserer, hvor formanden bad om, at kassereren skulle klare en bankoverførsel på 3500 euro til en engelsk bank. Indholdet i mailen var så dårligt formuleret, og kassereren var heldigvis så forsigtig, at han ringede til formanden og tjekkede, om dette nu var rigtigt – hvilket det jo ikke var.

Langt hovedparten af jagtforeningsformænds og -kassereres mailadresser er tilgængelige på både de lokale foreningers hjemmeside og på Jægerforbundets fælles hjemmeside, hvorfor vi opfordrer til, at I er ekstra opmærksomme, hvis I modtager mails med indhold, I studser over. Gør gerne som kassereren i ovennævnte sag og ring tilbage for at tjekke rigtigheden af de modtagede oplysninger.

God sommer,
Jens kjær, økonomichef

Om JægerNyt
JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner.

Kurser og uddannelserKurser og uddannelser

Inspiration til din jagtforening

alt textNyjægere i jeres forening?

Henvis dem til vores Nyjæger univers på hjemmesiden

 alt text