JægerNyt nr. 32, 2018

alt text
Danmarks Jægerforbund

JægerNyt nr. 31, 2018

Velkommen til JægerNyt. Denne gang kan du læse nyt fra strukturudvalget, nyt om appen Jæger og nyt om udgivelsestidspunkterne for magasinet Jæger.

Strukturudvalget er kommet godt fra start
Af Niels Crone Madsen, formand for strukturudvalget 

Søndag den 23. september blev det første møde i det nye strukturudvalg afholdt. Strukturudvalget har til opgave i løbet af 6 møder at komme med velkvalificerede forslag til, hvordan den stillede opgave kan løses.

Opgaven lyder, at ”…udarbejde et forslag til en ny struktur for Danmarks Jægerforbund. Indstillingen laves for Hovedbestyrelsen (HB), som HB kan drøfte, eventuelt tilpasse og fremlægge på repræsentantskabsmødet i 2019. Udvalget skal så vidt muligt udvikle en løsning, der lever op til de af repræsentantskabet godkendte mål for arbejdet.

Strukturudvalget består af følgende medlemmer: Henning Kiil, Henrik Pedersen, Linda Nielsen, Lars Chr. Rejkjær, Kathrine Hvid, Ove Dam Hedegaard, Morgen Kjær Christensen, Anders Jæger Jakobsen, Allan Jensen, Mikkel Warming Pedersen, Bjarne Rullhøj, Claus Lauritsen, Steen Ulrich Rasmussen, Niels Crone Madsen, Stina Kaufmann, Hans Jørgen Kirstein, Michael Bjørn, Benny L. Christensen.

Medlemmerne er sammensat af HB på baggrund af indstillinger fra kredsene ud fra følgende kriterier:.

 • Kompetencer og viden anses som værende vigtigere end organisatorisk placering i den nuværende organisation.
 • Kunne repræsentere væsentlig viden og erfaring fra de organisatoriske lag, hovedbestyrelse, kreds, Jægerråd og jagtforening.
 • Stor forskellighed i alder og køn.
 • Enkelte personer skal søges udvalgt blandt de personer, der har deltaget i det nye kursus for frivillige ledere.
 • Medlemmerne skal have et helhedssyn på Danmarks Jægerforbund, da der skal skabes en national løsning.
 • Medlemmerne kan bidrage til mundtlig formidling.
 • HB-medlemmer kan ikke indstilles. Hvis HB vurderer, at der skal et HB-medlem ind i gruppen, supplerer HB blot med denne.

Udvalget valgte på sit første møde Niels Crone Madsen som formand og konstituerede sig med  Ove Dam Hedegaard som næstformand.

Få indflydelse på udvalgets arbejde
Alle medlemmer vil i løbet af de kommende måneder få mulighed for at blive præsenteret for de foreløbige resultater af Strukturudvalgets arbejde samt få mulighed for at komme med input til det videre arbejde. Det sker på møder i kredsene i perioden 29. oktober – 6. november 2018. De nærmere tidspunkter og steder for disse møder vil bliver udmeldt senere.

Udvalgsmedlemmerne vil endvidere undervejs løbende kunne konsultere medlemmer uden for udvalget – fx i grupper i egen kreds – med henblik på at drøfte emner, som udvalgsmedlemmerne forbereder sig på at behandle på kommende møder.

Udvalget vil løbende holde hovedbestyrelsen orienteret om fremdriften i arbejdet.

 

Nye muligheder i vores app Jæger
Af Joan Brønnum Kvist, chef for Politik og kommunikation

Udvidelse af appen Jæger er nu klar til både Android og iPhone. Få dit digitale medlemskort, jagttider, skydebaneoversigt og meget mere direkte på din telefon.

Tilbage i maj lancerede vi vores nye app Jæger, hvor du i første omgang kunne læse vores medlemsblad. Dengang lovede vi, at mere var på vej. Næste udvidelse er nu klar, og det betyder blandet andet, at du i appen kan:

 • Få de seneste nyheder om jagt og natur fra Danmarks Jægerforbund
 • Se din profil med de oplysninger, der er relevante for dig. Her kan du se arrangementer fra den eller de foreninger, som du er medlem af.  Du kan også se den digitale version af dit medlemskort, så du altid har din dokumentation for medlemskab lige ved hånden.
 • Se vejrudsigten for din aktuelle placering
 • Finde kalenderen med alle aktiviteterne i Danmarks Jægerforbund. Selvfølgelig med filtreringsfunktion, så du kan sortere på kategori, kreds, dato og fritekst.
 • Find den nærmeste eller rigtige skydebane i vores skydebaneoversigt
 • Se jagttiderne
 • Gå på opdagelse i vores mange videoer
 • Blive klogere i vores artsleksikon

Og så kan du naturligvis fortsat læse magasinet Jæger.

Har du allerede hentet appen, vil langt de fleste telefoner selv opdatere til den nyeste version, og ellers kan du gå ind i Appstore (hvis du har en iPhone) eller Google Play Store (hvis du har en android telefon), søge på Jæger og klikke Opdater på appen med vores and som ikon.

Samme procedure skal du følge, hvis du installerer appen for første gang. Her vil der bare stå Installer i stedet for Opdater.
God fornøjelse – og som altid hører vi gerne fra dig, hvis du har forslag til forbedringer eller du oplever fejl. Send en mail til webmaster@jaegerne.dk

Når appen er installeret
For at få adgang til dit medlemskort, dine oplysninger på Min side og for at læse de fulde versioner af bladene, skal du logge ind med de informationer, som du også bruger til at logge på medlemsnettet – dvs. din mail og selvvalgte adgangskode.

Har du aldrig været på medlemsnettet, kan du bestille en adgangskode via ”glemt adgangskode-funktionen”. Dette kræver dog, at vi allerede har registreret en gyldig mail på dig. Har vi ikke det, skal du sende dit medlemsnummer og mailadresse til Medlemsservice på medl@jaegerne.dk.

 

Ændrede udgivelsestidspunkter på Jæger
Af Joan Brønnum Kvist, chef for Politik og kommunikation

Vi får mange henvendelser fra vrede medlemmer over, at Jæger ikke lander i postkassen omkring den 1. i udgivelsesmånederne. Det har i år været specielt slemt i september, hvor udgivelsen kunne ske frem til den 7.

Problemet er opstået, efter PostNord har ændret arbejdsgange, så omdelingen kan strækkes over 5 arbejdsdage. De 5 arbejdsdage kan vi ikke gøre noget ved, men vi har de sidste par uger arbejdet på højtryk på at gøre noget ved selve distributionstidspunktet omkring månedsskifte.

Efter lange dialoger med trykkeriet, pakkeriet og distributøren af Jæger er det lykkedes os at få flyttet distributionen i december, så Jæger omdeles i perioden fra den 28. november til den 4. december frem for fra den 3. til den 7. december.

I planlægningen af udgivelserne for 2019 vil vi ligeledes sikre, at Jæger leveres til medlemmerne lige omkring den 1.

Jæger i oktober og november kan vi desværre ikke nå at gøre noget ved, da vi jo også skal have hele produktionsprocessen tilrettet nye deadlines. Oktober kan derfor stadig give lidt opkald, da distributionen kan ske frem til den 5. oktober, mens problemet formentlig ikke bliver så stort i november, da Jæger distribueres i perioden fra den 29. oktober til den 2. november.

Om JægerNyt

JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillig

Ny lederuddannelse til frivillige
Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser