JægerNyt nr. 8, 2018

 alt text
 Danmarks Jægerforbund
JægerNyt nr. 8, 2018

Velkommen til et JægerNyt, hvor du kan læse mere om en ny mulighed for økonomisk støtte til jagtforeninger i Danmark fra Nordea-fonden, hvis I har et relevant projekt. Og så siger vi velkommen til en række nye foreninger.

Kysten er klar – nu er det muligt at søge midler.
Nordea Fonden har netop offentliggjort, at de har afsat 50 mio. kr. til støtte af projekter, som skal skabe aktivitet og styrke fællesskabet langs Danmarks kyster.

Har I derfor et godt projekt, som kan bidrage til flere gode liv på Danmarks kyster? Så kan I nu søge fra 100.000 kr. op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens nye kyst-pulje på 50 mio. kr.

I forbindelse med kyst-puljen besøger Nordea-fonden seks danske kystbyer i marts og inviterer alle interesserede på suppe og en snak om idéer til projekter.

Her er de byer Nordea-fonden besøger:

Holbæk 13/3, Vordingborg 14/3, Kerteminde 15/3, Slettestrand 20/3, Hou 21/3 og Ribe 22/3.

  1. ansøgningsrunde: 27. februar til 1. maj 2018. Ansøgere får svar ultimo september.
  2. ansøgningsrunde: 2. maj til 1. juli 2018. Ansøgere får svar ultimo oktober.

Vil du vide mere om kriterierne for at kunne søge midler – så læs her www.nordeafonden.dk/kystenerklar

Velkommen til …

Siden sidst er der opstået nogle nye forening, som vi meget gerne vil sige velkommen til:

  • Middelfart Land- og Strandjagtforening. Foreningen er en sammlægning af de to jagtforeninger Middelfart Jagtforening og Middelfart Strandjagtforening.
  • Aros Jagthornskole er vokset op af mulden i kreds 3.
  • NFC Jagtforening, der har rødder i Thisted kommune i kreds 1.
  • Jysk Feltskytteklub, der er hjemhørende i Holstebro, kreds 2.

Velkommen til jer alle!

Om JægerNyt
JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivilligNy lederuddannelse til frivillige

Læs mere og tilmeld dig

Kurser og uddannelserKurser og uddannelser

Inspiration til din jagtforening

Bliv jagttegnskursuslærerTilmeldingen er åben

Bliv jagttegnskursuslærer