Kursus i vildthåndtering d. 08. okt. 2015

 


Stilling Jagtforening


Kursus i vildt sygdomme og hygiejne afholdes 08. okt. 2015 kl. 18:00 til 22:00

Det aktuelle kursus handler om vildthåndtering.
I en tid, hvor fokus er meget på fødevaresikkerhed, bl.a. med baggrund i en EU-forordning.

Via kurset kvalificerer man sig til at håndtere ”større mængder af vildtkød til vildthåndteringsvirksomheder”, som det hedder i EU-forordningen.
Og det vil sige mere end 500 stykker småvildt eller 15 stykker klovbærende vildt pr. sæson.

For størstedelen af de danske jægere vil det ikke umiddelbart være et krav, men for eksempel for den konsortieformand, som skal stå for salget af vildt, vil det være nødvendigt.
Samt for de jægere, der i stigende antal tager til Tyskland på jagt.
nogle steder i Tyskland for eksempel på bevægelsesjagter kræver af alle deltagere, at de har bestået kurset.
De tyske myndigheder har erklæret over for Danmarks Jægerforbund, at de anerkender vort kursus.

Sted:
Jægerhuset
Teglgraven 1
8660 Skanderborg

Pris:
500 kr. pr. kursist
Inkl. let forplejning

Tilmelding til Dirk Brzezinski tlf. 22895091 efter Kl. 17:00 eller Email.  mettedirk@gmail.com.

Tilmeldingen er endelig når betalingen er registreret på Stilling Jagtforenings konto 1551- 7177208

Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:
Indhold:

Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.

Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.

Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Målgruppe: Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.
Jægere der skal bruge kursus beviset på jagter i Tyskland.

Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk.
Deltagere skal medbringe dansk jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse

Deltagerantal: Maks. 25 personer.

Underviser:
Dyrlæge fra
DTU-Veterinærinstituttet.