Nyt om markvildt oktober 2017

 alt text
 alt text
Nyt om markvildt oktober 2017

Kære læsere

Denne måneds nyhedsbrev er desværre blevet forsinket af tekniske problemer. Men alt skulle nu, gerne være i orden.

I denne måned kan du læse om blandt andet mårhunde og om nye muligheder for at bruge markbræmmer som MFO.

God læselyst!

 

 

MFO markbræmmer – en ny mulighed

Vådt og bøvlet! Sådan vil de fleste nok huske høsten 2017, der ikke har budt på mange gode høstdage. Læs mere

10. October 2017

Mårhunde i de jyske markvildtlav?

Mårhunden er en invasiv generalistprædator som kan gøre stor skade på bestande af vilde jordrugende fugle. Det er en art som er primært nataktiv, så den kan sagtens findes på terrænet selvom man ikke ser den. Læs mere

10. October 2017

Afskydning af harer

Mange steder i landet kan man uden problemer skyde harer på efterårets jagter. Men hvor mange kan man tillade sig at skyde? Læs mere

10. October 2017

Insektvolde og levende hegn skal skabe plads til naturens vilde dyr

Miljø- og Fødevareministeriet afsætter to mio. kroner ekstra til markvildtprojekter, der giver plads til vilde dyr mellem dyrkede marker. Læs mere

11. September 2017

alt textVil du vide mere om markvildtprojektet?

Kontakt os her