Velkommen til Nyt fra Danmarks Jægerforbund, uge 14 | Hærværk mod fårehegn | Opdateret guide: Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer