Velkommen til Nyt fra Danmarks Jægerforbund, uge 17 | Midlertidige ændringer i licenskrav til fugleregulering i England | Indskydningen er vigtig for vildt og jæger