Invitation til nyjæger jagt


Hermed har Teknik og Miljø i samarbejde med Aarhus jægerråd fornøjelsen at invitere til 2 klapjagter.

Arrangementet finder sted:

  • Torsdag den 3. november 2022 fra kl. 9.00 til kl. 15.30
  • Tirsdag de 6. december 2022 fra 9.00 til 15.30

Mødested:

Parkeringspladsen (den gamle) ved Moesgård Museum.

Forplejning:

Medbragt mad kan indtages på ”Emmalyst”.
Kommunen er vært med drikkevarer og kaffe.

Jagterne foregår i Moesgaardskoven syd for Aarhus, og er hvert år leveringsdygtig når det gælder en blandet parade.

Nyjægerjagterne er et tilbud for nye jægere, som er medlem i en af Aarhus Kommunes jagtforeninger.
For at kvalificere sig som nyjæger, skal du have taget dit jagttegn/haglskydeprøve indenfor de seneste tre år.

Tilmeldning:

Kontakt Nikolaj Kjærgård fra Aarhus Jægerråd med disse oplysninger på E-mail: Nk2010@live.dk

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Hvilken dag du vil med på jagt
  • Hvilken forening du er medlem af

Hvis du kan begge datoer så skriv det, så får du tildelt en dag.

OBS – meld dig kun til hvis du er nyjæger og sikker på at kunne deltage på jagten.


SU senest d. 9/10-2022 på mail hvorefter man også snarest derefter får at vide, om man har fået plads eller ej.
Der må kun anvendes patroner, som er godkendt til jagt i skov.