Referat af bestyrelsesmøde 28/02-23

Fremmøde: Alle

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

Siden sidst

Eks. Best. møde. – Forløb efter planen, godt arrangeret. God aften.

Opfølgning på kommende arrangementer/aktiviteter

Havjagt

4/11, 9/12, 13/1 booket ved Signe. PEB arbejder videre med alternative både/skipper.

Hummeluhre

Flugtskydning (Mandage) på samme betingelser som deres medlem. Hummeluhre kan tilmelde sig på vores hjemme side på samme vilkår.

Rågeregulering

Er annonceret i ”Jæger” Marts under AJF.
Sendt til alle foreninger så det kan ligges på hjemmesider. Tilmelding som normalt.

Skibby

Afventer rundsending med datoer fra Sandro. Skydning om mandagen.
Der er stemningen for ”foreningsdage”.

Der vil være riffelinstruktører fra AJF til stede.

Der kan gennemføres obligatorisk riffelskydnings forløb. DL står for at skaffe instruktører og koordinering.

Kokkeaften

Fristedet bliver foreslået som lokation. Shelter/Bålhytte på Kalø bliver også foreslået. Der er stemning for Kalø, de kan muligvis levere råvildt. Det vil være brækket men ellers et helt dyr.

Kan køres som dagsarrangement en lørdag, gerne i sensommer (august) 26/8 foreslået.

OAN undersøger muligheder.

Ulfborg

Kører som planlagt. DL har kontakt med de involverede foreninger.

Food Festival

Kreds arrangement – vi har ikke nogle enlige forpligtelser. Kredsen har ikke startet på planlægningen af eventet endnu. Hvis vi får nogle konkrete opgaver vil dette bliver videre formidlet af PEB.

Put ‘n Take

KK har bekræfter begge dage er ledige. 17/6 valgt, MK booker søen og laver annonce. KK har styr på grillen. Morten Kjær har nok stadig tipier hvis vi vil have telt.

Foredrag

Morten har snakket med Zenia Maltha. Hun har lige udgivet en ny bog. MK foreslår at kombinere et foredrag med en bog signering, evt. støttet fra foreningen for billigere bøger.

AN foreslår at det holdes ude ved Nystrøm og Krabbe. Så kunne det kombineres med nogle tilbud, signering. MK undersøger hvad Zenia er interesseret i/pris. AN tager kontakt til Nystrøm og Krabbe.

Det foreslås at foredrag skal slås op så de andre jagtforeninger i Østjylland også kan deltage. Dette er der enighed om.

Gerne i efteråret omkring Oktober.

Hjemmeside

Der er blevet slettet gamle aktiver. Der er lavet en aktivets kalender.

Der bliver kigger på aktivitets kalender og lodtrækning om kommunal jagter.

Der er oprettet en ny service til nyhedsmail.

Hvordan får vi kontakt til de inaktive medlemmer? Kan vi få dem aktiveret på en eller måde.

Skal vi mere? Der er et ret booket program så vi synes det er fint.

Næste møde

24/5 hos PEB. Tingsted 40, Brabrand

Eventuelt

Nye frister for annoncer i ”Jæger” skal være i hånden inden d. 20 (40 dages varsel)

Hjemmeside skal opdateres med bestyrelsen. Flere oplysninger på enkelte medlemmer er ikke korrekt udfyldt/mangler information.

To-Do liste

  • Havjagt: PEB undersøger alternative både/Skipper.
  • Skibby: DL arrangerer instruktører til foreningsdage i Skibby.
  • Kokkeaften: OAN undersøger Kalø muligheder.
  • Put’n’take: MK laver annonce til hjemmeside/Jæger og booker søen.
  • Rette bestyrelse informationer: MK.
  • Foredrag: MK kontakter Zenia, AN kontakter Nystrøm og Krabbe.