JægerNyt nr. 16, 2018

alt text
Danmarks Jægerforbund

JægerNyt nr. 16, 2018
DJ’s medlemssituation – en status
Af: Leif Bach, formand for medlemsudvalget

I Medlemsudvalget er medlemssituationen et af vores vigtigste fokusområder. Medlemstallene følges tæt, og som det fremgår af min HB-klumme i Jæger i april, er medlemstallet og antallet af ordinære medlemmer i årets første måneder gået frem sammenlignet med samme periode sidst år. 872 nye ordinære medlemmer alene i januar er ovenud tilfredsstillende – og den positive udvikling fortsætter, som følge af de mange initiativer, vi har igangsat:

Analyser er grundlaget for aktiviteter
For at gøre os klogere på, hvilke ønsker og behov, der er i organisationen generelt, gennemfører vi løbende analyser blandt medlemmerne. I denne sammenhæng vil jeg fremhæve to: Medlemsundersøgelsen 2017 blev gennemført i september 2017 og Frafaldsundersøgelsen, blev gennemført i februar 2018, hvor vi spurgte ind, hvorfor medlemmer melder sig ud. Sidstnævnte analyse viser tydeligt, at medlemmer forlader DJ, fordi de enten holder med at gå på jagt, eller sekundært fordi de synes, at kontingentet er for højt.

De mange historier, der rumsterer i jægerkredse om, at enkeltstående politiske beslutninger betyder medlemsflugt, kan vi klar tilbagevise.

Kursisttiltag
Nyt nyjægertillæg
Det nye nyjægertillæg er netop udkommet med Jæger, april 2018. Nyjægertillægget vil i den kommende tid blive rundsendt med kursistmapperne til alle kursister.

I er også velkomne til at bestille nyjægertillægget og bruge det ved arrangementer mv.

Bagsiden af nyjægertillægget indeholder en konkurrence, hvor alle, der melder sig ind via SMS i årets løb, deltager i lodtrækningen om et sæt jagttøj fra Seeland.

Kursistmapper
Kursistmapperne bestilles af jagttegnsunderviserne og udleveres til kursister. Alle kursister tilbydes 12 måneders gratis medlemskab, så jo hurtigere, de melder sig ind, jo mere fornøjelse får de af deres medlemskab.

Herfra skal lyde endnu en opfordring til, at I også i år bestiller kursistmapper, så de er tilgængelige ved de frivillige jagtprøver. Send jeres bestillinger til post@jaegerne.dk. Husk at angive, hvor mange I gerne vil have, og hvor de skal leveres.

Generelle medlemsrekrutteringstiltag
Postkort
Vi har udviklet et postkort, vores medlemmer kan give til jagtkammerater, der endnu ikke er medlemmer. Tilbuddet til nye medlemmer er 3 måneders gratis medlemskab. Postkortet vil blive distribueret via udvalgte leverandører og samarbejdspartnere, via DJ’s webshop – og er naturligvis også tilgængelig på lageret.

Kampagnen kører endvidere i en online variant på Facebook med stor succes. I løbet af den første uge kampagnen har kørt, har vi kunne byde velkommen til over 30 nye medlemmer.

Brochure og plakater
Kampagnen Indflydelse, indsigt og interessefællesskab er stadig aktuel, og der er netop genoptrykt materialer – klar til brug.

Postkort til juniorjægere
Vi har lavet et postkort, som de frivillige i BlivNaturligvis har med ud, når de gennemfører forløb på skoler mv. Dette markedsfører vores juniorjæger-tilbud.

Generelt om brochurer mv.
Generelt er lageret opdateret med en lang række brochurer, der kan være gode at have med ved lokale arrangementer. Listen med brochurer udvikles løbende, og den seneste er en fin brochure om strand- og havjagt.

Online aktiviteter
Indmeldelse via SMS
I det seneste år har vi haft stor succes med indmeldelse via SMS. Muligheden bliver blandt andet brugt på førnævnte postkort og i konkurrencer f.eks. i nyjægertillægget.

Når et potentielt medlem sender en SMS om, at de gerne vil meldes ind, så kontakter Administrationen dem telefonisk og afklarer, hvilken lokal jagtforening, de ønsker at blive medlem af og fortæller om alle fordelene ved at være medlem.

App
Inden sommerferien lancerer vi en Jæger-app, hvor det i første fase er muligt at læse Jæger. Som ikke-medlem kan man læse et uddrag af Jæger, eller melde sig ind og få adgang til hele magasinet.
Medlemmer kan logge ind med medlemsnummer og postnummer og læse Jæger.

På sigt vil appen blive udviklet med en lang række andre lækre ting til vores medlemmer.

Medlemstilbud
Husk at fortælle både nuværende og potentielle medlemmer om vores medlemstilbud. Pt. har vi følgende virksomheder på listen:

• Audiovox
• Stenaline
• Tryg
• Memira
• DLF
• WeHunt

Hvad gør I?
Medlemsrekruttering er en fælles opgave og skal ikke kun løftes i Medlemsudvalget. Derfor skal der herfra lyde en opfordring til, at I i alle sammenhænge, der overhovedet giver mening, rækker en hånd frem til nye potentielle medlemmer – og tag godt imod de nye, der vælger at melde sig ind hos jer.

Bestil materiale
Alle materialer og brochurer, jeg har omtalt er tilgængelige på lageret. I kan bestille dem ved at sende en mail tilpost@jaegerne.dk.

 

Om JægerNyt
JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillig

Ny lederuddannelse til frivillige
Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser